Bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs (UvA)

De bijzonder hoogleraar geeft bij de Universiteit van Amsterdam leiding aan en participeert in het onderwijs en het onderzoek op het gebied van wereldburgerschap en tweetalig onderwijs.