Voorwaarden

Scholen in het primair of voortgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra kunnen een subsidieaanvraag indienen. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat je school een plan heeft om internationalisering te verankeren in het schoolbeleid of dit al heeft gedaan.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15% van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;
  • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering, of om een doorlopende leerlijn van vvto naar tto te ontwikkelen;
  • het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten. ‘International Primary Curriculum’ is daar een voorbeeld van. Het Global Citizen Network en het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur zijn andere voorbeelden;
  • starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50% van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30%;
  • activiteiten waarbij leerlingen of docenten internationale competenties ontwikkelen.

Als je voor deze activiteiten al subsidie ontvangt van Erasmus+, kun je geen IFO-subsidie aanvragen. Je kunt geen subsidie aanvragen voor mobiliteit.

Aanvragen

Vanaf 1 november 2021 kun je subsidie aanvragen voor het kalenderjaar 2022 via de website van DUS-I.

Aanvraagformulier

Voorbeeldformulier

Meer weten?

Voor meer informatie over de IFO-regeling kun je contact met ons opnemen via po-vo@nuffic.nl. Je kunt ook bellen naar 070 4260 260 en vragen naar Susanna van Citters, Floor Haanstra, Ab van Rheenen of Jessy Lipperts.

Heb je een vraag over voorwaarden, de aanvraagprocedure of je lopende aanvraag? Neem dan contact op met DUS-I.

De regeling Internationalisering Funderend Onderwijs is de opvolger van de Subsidieregeling Internationalisering Po en Vo (IPV).