Voor activiteiten in het kalenderjaar 2024 kun je helaas geen aanvragen meer indienen. Het subsidieplafond is bereikt. Hiermee is de huidige IFO-regeling ten einde gekomen. Houd deze pagina in de gaten voor updates over een mogelijk nieuwe regeling.

Voorwaarden

Scholen in het primair of voortgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra kunnen een subsidieaanvraag indienen. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat je school een plan heeft om internationalisering te verankeren in het schoolbeleid of dit al heeft gedaan.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

 • starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15% van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;
 • samenwerking tussen po en vo op het gebied van internationalisering, of om een doorlopende leerlijn van vvto naar tto te ontwikkelen;
 • het invoeren of (verder) uitwerken van internationaliserende onderwijsconcepten. ‘International Primary Curriculum’ is daar een voorbeeld van. Het Global Citizen Network en het invoeren van het vak Chinese taal en cultuur zijn andere voorbeelden;
 • starten met tweetalig onderwijs (tto), waarbij op havo en vwo 50% van de zaakvakken wordt gegeven in de tweede taal (meestal Engels), en op vmbo 30%;
 • activiteiten waarbij leerlingen of docenten internationale competenties ontwikkelen.

Als je voor deze activiteiten al subsidie ontvangt van Erasmus+, kun je geen IFO-subsidie aanvragen. Je kunt geen subsidie aanvragen voor mobiliteit. Heb je drie jaar aansluitend een IPV- (voorloper van IFO) of IFO-subsidie ontvangen? Dan moet je een jaar wachten voor het indienen van een volgende aanvraag.

6 tips voor het aanvragen van subsidie

De subsidie kan eenvoudig online worden aangevraagd. Wij helpen je graag op weg met 6 handige tips.

1. Formuleer een duidelijke visie
De subsidie is erop gericht dat scholen internationalisering opnemen in het schoolbeleid. Denk daarom vast na over de volgende vragen: wat is de visie van jouw school op internationalisering, en hoe integreert je school dit in het beleid?

2. Wees er op tijd bij
Wanneer het subsidieplafond is bereikt, kan helaas geen aanvraag meer worden gedaan. Zorg dus dat je er op tijd bij bent.

Goed om te weten: De subsidie wordt verstrekt per kalenderjaar. Tot 1 november kun je een aanvraag indienen voor activiteiten die nog in dat kalenderjaar plaatsvinden. Vanaf 1 november kun je subsidie aanvragen voor activiteiten die in het volgende kalenderjaar plaatsvinden.

3. Maak een plan van aanpak
Voor de aanvraag heb je een plan van aanpak nodig. Hierin beschrijf je welke activiteiten je gaat ondernemen voor de introductie of verdere ontwikkeling van internationalisering in je schoolbeleid. Wat neem je hierin op?

 • Doelstelling en visie
  Hierin omschrijf je kort de visie van jouw school op internationalisering en het doel van de activiteiten die je gaat ondernemen. Tip: doe dit zo concreet en SMART mogelijk en laat duidelijk zien hoe deze activiteiten bijdragen aan de verankering van internationalisering in het schoolbeleid.
 • Activiteiten
  Hierin omschrijf je de verschillende activiteiten meer gedetailleerd en geef je aan in welke periode ze plaatsvinden en hoe lang ze duren. Ook geef je aan welke kosten je verwacht en waar deze kosten precies voor worden gemaakt: bijvoorbeeld voor de aanschaf van materiaal, of voor het inhuren van een gastspreker of kennisexpert.

4. Zorg voor steun van je management
Op welke manier je het onderwijs op jouw school ook (verder) wilt internationaliseren, het coördineren en organiseren van een project of van activiteiten kost tijd. Je wilt daarom zeker weten dat je voldoende uren ter beschikking krijgt en dat het management achter je staat.

5. Vraag ons om advies
Heb je een inhoudelijke vraag over de subsidie? Of wil je sparren over je beleidsplan? We helpen je graag op weg! Neem contact met ons op.

6. Houd je vorderingen bij
Aanvraag gedaan én subsidie toegewezen? Houd vanaf dan de vorderingen goed bij. Na de afronding van de activiteiten vragen we je namelijk om een verslag. Dat schrijf je veel makkelijker als je tussendoor aantekeningen hebt gemaakt.

Tip: stuur na de subsidieperiode de verantwoording naar DUO. Doe dit uiterlijk 1 juli in het volgende kalenderjaar.

Aanvragen

Voor activiteiten in het kalenderjaar 2024 kun je helaas geen aanvragen meer indienen. Het subsidieplafond is bereikt. Hiermee is de huidige IFO-regeling ten einde gekomen. Houd deze pagina in de gaten voor updates over een mogelijk nieuwe regeling.

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je sparren over internationalisering op jouw school? Stuur gerust een mail naar po-vo@nuffic.nl. Of neem contact op met een van onze adviseurs internationalisering in je regio, zij staan je graag te woord.

Regio Noord


Ab van Rheenen
avanrheenen@nuffic.nl
06 25 36 06 55

Foto van regio-adviseur Ab van Rheenen

Regio Midden


Susanna van Citters
svancitters@nuffic.nl
06 42 19 49 39

Susanna van Citters internationaliseringsadviseur

Regio Zuid


Jessy Lipperts
jlipperts@nuffic.nl
06 41 63 62 78

internationaliseringsadviseur Jessy Lipperts


Heb je een vraag over voorwaarden, de aanvraagprocedure of je lopende aanvraag? Neem dan contact op met DUS-I.

De regeling Internationalisering Funderend Onderwijs is de opvolger van de Subsidieregeling Internationalisering Po en Vo (IPV).