Programma's voor mobiliteit en strategische partnerschappen

Erasmus+
Europees subsidieprogramma voor strategische samenwerking en mobiliteit van zowel studenten als professionals. Aanvragen bij NA Erasmus+ en Europese Commissie.

Erasmus+ subsidiewijzer
Gebruik deze online tool om te bepalen welke Erasmus+ subsidie het beste bij je school past.

MBOe
Getalenteerde studenten de kans bieden om zich te bekwamen in hun vak. Bijvoorbeeld: een buitenlandstage buiten Europa. Voor aangesloten scholen stelt MBOe aanjaaggelden beschikbaar. Aanvragen bij: MBOe.

Europese Territoriale Samenwerking (voorheen INTERREG)

Verkleinen van economische, sociale en territoriale verschillen in Europa. 3 programma’s: grensoverschrijdende samenwerking, transnationale samenwerking en interregionale samenwerking. Aanvragen bij: RVO via lokale of regionale overheid.

COSME

De EU stimuleert ondernemerschap en internationalisering in het mkb. Scholen kunnen samen met brancheorganisaties en bedrijfsleven participeren. Bijvoorbeeld het European Entrepreneurship Education NETwork (www.ee-hub.eu).

Jean Monnet-netwerken voor scholen en instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, Erasmus+

VSB fonds, iedereen doet mee. Beurs voor mbo-studenten.

Exchange programme guide Wales

Exchange programme guide Switserland

Samenwerking met het internationale bedrijfsleven

Subsidieregeling praktijkleren

Subsidie voor erkende leerbedrijven die stageplaatsen aanbieden. Ook voor Nederlandse bedrijven met buitenlandse vestiging. Aanvragen bij: RVO door leerbedrijf.

Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Co-financieringsregeling voor samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven in de regio. Aanvragen bij: DUS-I.

Centra voor Innovatief Vakmanschap (CiV’s)

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven voor innovatief vakmanschap in de topsectoren op diverse terreinen zoals: tuinbouw, water, voedsel, landbouw, smart technology, maritiem en bio based.

Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS)

Europese subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie. Aanvragen via Gemeente/overheid.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidies voor ondersteuning van werkgelegenheid en voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. Aanvragen via Gemeente of overheid.

Capaciteitsopbouw

Orange Knowledge Programme

Dit programma helpt de ontwikkeling van capaciteit, kennis en kwaliteit van personen en instellingen in hoger en beroepsonderwijs in 37 landen. De financiering is afkomstig van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanvraag kan worden ingediend bij Nuffic.

Lees meer over de mogelijkheden voor mbo-scholen om hieraan mee te doen‌:

Samenwerking tussen het mbo en ontwikkelingslanden (145,7 kB)

Learn4Work

Inzet van Nederlandse experts voor versterken van trainingsinitiatieven in Afrika. Aanvragen bij: Edukans.

World Teacher

Biedt onderwijsmedewerkers professionele ervaring in Malawi, Ghana, Kenia, Ethiopië, Oeganda, Suriname en India. Aanvragen bij: Edukans.

Zelf bijdragen of organiseren

PUM

Vrijwilligersorganisatie die zich richt op duurzame ontwikkeling van het mkb in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Vliegende meubelmakers

Zomerprojecten gericht op kennisoverdracht, culturele uitwisseling en het maken van meubels met een lokaal doel.