Terug naar boven

In verband met Covid-19 zijn de studiereizen voor de zomer van 2020 helaas geannuleerd. Ga naar onze pagina over het coronavirus als je meer wil weten over corona en internationalisering in het onderwijs.

Prämienprogramm

Het Prämienprogramm bestaat uit 2 studiereizen. Beide reizen hebben een veelzijdig programma met veel excursies. Er is niet alleen aandacht voor het land, de natuur en de cultuur, maar ook voor geschiedenis, politiek, economie en sport. De voertaal van alle activiteiten is Duits.

Internationale Preisträgerprogramm

De leerlingen reizen samen met leeftijdgenoten uit de hele wereld 4 weken naar Bonn, Beieren, Hamburg en Berlijn. Ze reizen zelfstandig naar Bonn. Vanaf dat moment worden ze begeleid door 2 Duitse reisleiders.

In Beieren logeren ze individueel 2 weken bij een gastgezin en gaan ze met hun gastbroer of -zus mee naar school. Daar wonen ze reguliere lessen bij en volgen ze met hun reisgenoten een apart lesprogramma. In de andere steden logeren ze gezamenlijk in hostels en hotels.

De volgende editie van deze studiereis is (onder voorbehoud van Covid-19 ontwikkelingen) in juli en augustus 2021..

Deutschland Plus Programm

De leerlingen reizen samen met een volwassen begeleider uit Nederland 3 weken naar Berlijn en Erlangen. De eerste 4 nachten verblijven ze samen in een hostel of hotel in Berlijn.

Daarna logeren ze in Erlangen individueel bij een gastgezin en gaan ze met hun gastbroer of -zus mee naar school. Daar wonen ze reguliere lessen bij en volgen ze met hun Nederlandse reisgenoten een apart lesprogramma.

De volgende editie van deze studiereis is (onder voorbehoud van Covid-19 ontwikkelingen) in juli 2021.

Voordelen voor leerlingen

 • Duitsland van binnenuit leren kennen
 • beter Duits leren
 • internationale vriendschappen sluiten
 • wereldburgerschap ontwikkelen
 • beter leren communiceren in een internationale setting
 • zelfstandiger worden
 • leren hoe je Nederland vertegenwoordigt in het buitenland
 • beter leren debatteren
 • sociale vaardigheden verder ontwikkelen
 • met je docent naar een feestelijke reünie bij de ambassadeur van Duitsland in Den Haag

Voordelen voor docenten

 • een leuke manier om je vak aantrekkelijker te maken
 • interessante gespreksstof voor in de les als de leerlingen terug zijn van hun reis
 • met je leerling op bezoek bij de ambassadeur van Duitsland in Den Haag

Gratis

De Duitse regering financiert het Prämienprogramm grotendeels. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs draagt ook een deel bij. Het kost de leerlingen dan ook niets, afgezien van wat persoonlijke uitgaven.

Voorwaarden

Er kunnen in 2021 maximaal 13 Nederlandse leerlingen meedoen aan het Prämienprogramm. De grootste groep leerlingen kan meedoen aan het Deutschland Plus Programm en een select groepje aan het Internationale Preisträgerprogramm.

Om mee te mogen doen aan het Prämienprogramm moeten leerlingen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Duits is niet hun moedertaal.
 • Ze zitten in 5 vwo en hebben Duits in het pakket.
 • Ze zijn tijdens de reis minimaal 16 en maximaal 17 jaar.
 • Het zijn excellente en veelzijdig geïnteresseerde leerlingen.
 • Ze hebben aantoonbaar veel belangstelling voor Duitsland en ook een brede belangstelling.
 • Ze zijn nieuwsgierig naar hoe zaken in elkaar zitten en nemen actief deel aan discussies.
 • Ze staan open voor indrukken en eetgewoonten uit andere culturen.
 • Ze zijn ‘waardige vertegenwoordigers’ van Nederland.
 • Ze zijn bereid 3 of 4 weken heel hard te werken.
 • Ze zien niet op tegen enige lichamelijke inspanning en zijn in staat om een zwaar programma te volgen.
 • Ze functioneren goed in een groep en kunnen zich aanpassen aan huisregels in een gastgezin.
 • Ze zitten stabiel in elkaar, zijn flexibel en kunnen tegen een stootje.
 • Ze zijn niet eerder voor een langere periode in Duitsland geweest, anders dan voor een vakantie.

Leerlingen voordragen

Je kunt je leerlingen vanaf december 2020 tot uiterlijk 5 februari 2021 voordragen voor de reizen in de zomer van 2021.

Iedere school mag maximaal 2 leerlingen voordragen. Meestal zijn er ongeveer 80 kandidaten.

Voordracht

Een voordracht bevat:

 • een informatieve aanbevelingsbrief van een docent Duits, mentor of afdelingsleider (mag in het Nederlands);
 • overgangsrapport naar 5 vwo (of een examenlijst van 5 havo);
 • het meest recente tussenrapport van 5 vwo als dat beschikbaar is;
 • sollicitatiebrief van de leerling in het Duits met digitale handtekening;
 • Europass CV in het Duits;
 • losse digitale foto.

Sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief van de leerling bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • naam van de leerling en de school;
 • motivatie voor deze sollicitatie;
 • beschrijving van haar of zijn beeld van het moderne Duitsland;
 • haar of zijn toekomstplannen;
 • bijzondere activiteiten, interesses en eigenschappen die duidelijk maken waarom juist zij of hij zo geschikt is voor deze reis.

Procedure

De deadline voor de voordracht van de leerlingen is 5 februari 2021. Mail de voordrachten naar praemien@nuffic.nl.

Een speciale werkgroep beoordeelt alle voordrachten. Deze werkgroep bestaat uit:

 • de voorzitter van de alumnivereniging van de Pädagogischer Austauschdienst
 • een medewerker van de Duitse ambassade in Nederland
 • een medewerker van het Goethe Instituut Amsterdam
 • een medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam
 • een medewerker van Nuffic

Selectiegesprekken

De leerlingen ontvangen binnen 6 weken bericht of ze voor een selectiegesprek worden uitgenodigd.

Uit alle sollicitaties worden 40 kandidaten geselecteerd waarmee de selectiecommissie via een videoconferentie in maart 2021 een interview zal afnemen om de 13 studenten te selecteren voor deelname aan de programma's.

Tijdens het selectiegesprek kan de leerling aangeven of zij of hij een voorkeur heeft voor een van de 2 studiereizen. De voertaal tijdens het gesprek is Duits.

Eind maart 2021 horen alle sollicitanten of ze zijn geselecteerd voor  het Prämienprogramm. 

Voorbereidingsdag

Op een zaterdagmiddag in juni is er een (online) voorbereidingsdag, georganiseerd door het Goethe Instituut Amsterdam. De voertaal tijdens dit ‘Stipendiatentreffen’ is Duits.

De leerlingen maken kennis met de deelnemers van vorig jaar, van wie ze veel tips krijgen. Uiteraard horen ze dan ook hoe de reis er precies uitziet en krijgen ze veel praktische informatie.

Voor de reiskosten voor deze dag krijgen de leerlingen achteraf een vergoeding..

Feestelijke reünie

Na de reis krijgen de leerlingen en hun docenten een uitnodiging van de Ambassadeur van Duitsland voor een feestelijke reünie in zijn residentie in Den Haag.

Meer weten?

Heb je vragen over het Prämienprogramm? Mail ons: praemien@nuffic.nl.