Het doel van het programma is uitwisseling van talent tussen Nederland en China: Excellence & Exchange.

Update: voor studiejaar 2024-2025 is er geen aanmeldingsronde. Zie hieronder voor meer informatie. Er is geen nieuwe aanvraagronde

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap herijkt haar beleid op het gebied van internationale studentenmobiliteit. Daarnaast herbeoordeelt het ministerie alle bestaande bilaterale beurzenprogramma’s. Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voornemens deze bilaterale beurzenprogramma’s te herstructureren tot een overkoepelend beurzenstelsel dat beter aansluit bij nieuw beleid op het gebied van internationalisering. Als gevolg hiervan komt er geen nieuwe aanmeldingsronde voor het Sino-Dutch programma. Het is daarom niet mogelijk om een Sino-Dutch beurs aan te vragen voor studiejaar 2024-2025.
Dit betekent dat de subsidie zoals vastgelegd in de huidige regeling met ingang van studiejaar 2024-2025 vervalt en wordt vervangen in een nieuwe integrale regeling. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zal dit nieuwe beurzenstelsel in de toekomst aankondigen en streeft – waar mogelijk – naar een snelle operationalisering.

China blijft een prioriteitsland binnen de Internationale Kennis- en Talentstrategie.

Heeft u vragen? U kunt contact met ons opnemen via sds@nuffic.nl.