Deze beurs is bedoeld om internationaal talent van buiten de Europese Economische Regio (EER) te stimuleren in Nederland te studeren. Tegelijkertijd stimuleert het studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten een deel van hun studie juist in het buitenland te volgen.

Wij hebben een adviserende rol in de uitvoering van het nieuwe beurzenprogramma. Wij verzorgen de informatievoorziening en promotie en organiseren evenementen.

NL Scholarship (voorheen Holland Scholarship) wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) én 47 Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Per collegejaar worden 2.112 beurzen toegekend.

Visiebrief internationalisering

Het Holland Scholarship is ingevoerd naar aanleiding van de Visie internationaal van de Vereniging Hogescholen en de UNL en de Visiebrief internationalisering (juni 2014) van OCW. Het programma wordt gefinancierd door OCW en de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen samen.

Deelname

Wil je ook deelnemen aan het programma, neem dan contact op met ons.

Meer informatie