Het Europees Universitair Instituut (San Domenico di Fiesole, Florence, Italië) is een internationaal instituut voor (post)doctoraal onderwijs en onderzoek.

Elk jaar verdelen EU-lidstaten en andere Europese nationale overheidsinstanties onderzoeksbeurzen onder succesvolle kandidaten. De Nederlandse overheid geeft ruim 20 studenten de mogelijkheid om een vierjarig doctoraalprogramma te volgen.

Het onderwijs- en onderzoeksprogramma bestrijkt 4 disciplines:

  • geschiedenis en cultuurwetenschappen
  • economische wetenschappen
  • rechtswetenschappen
  • politieke en sociale wetenschappen

Ieder jaar ontvangen we relatief veel beursaanvragen voor onderzoek op het gebied van politieke en sociale wetenschappen. Als jouw aanvraag bij een van de andere 3 disciplines hoort, zien we die graag tegemoet.

Doctoraalprogramma

Het doctoraalprogramma bereidt onderzoekers voor op het schrijven en verdedigen van een proefschrift.

Eerste jaar

In het eerste jaar wordt een solide basis gelegd. Zowel voor het doctoraal werk als voor het opzetten van het voorgestelde onderzoek.

Tweede en derde jaar

Het tweede en derde jaar worden besteed aan onderzoek, veldwerk, dataverzameling en het schrijven van het proefschrift, onder intensieve begeleiding.

Vierde jaar

Het vierde jaar bestaat uit het afronden en verdedigen van het proefschrift. Een deel van dit jaar kan gebruikt worden om stage te lopen bij een organisatie of universiteit, of om te doceren.

Een efficiënte mix van cursussen, seminars en onderzoek en de intensieve begeleiding leidt bij meer dan 80% van de kandidaten tot een PhD-graad in minder dan 4 jaar.

Een PhD van het Europees Universitair Instituut is een internationaal erkende kwalificatie.

Op www.wilweg.nl en op de website van het Europees Universitair Instituut vind je meer informatie.