Beschermd beroep in een ander EU-land

Wil je met een Nederlands diploma werken in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Controleer dan eerst of je beroep een is in dat land:

  1. Kies ‘Netherlands’ in de Engelstalige database van de Europese Commissie bij ‘Country where you got your qualification’.
  2. Kies daaronder het land waar je wilt werken bij ‘Country where you wish to practice’.
  3. Vul dan je beroep in bij ‘Profession you wish to practice’.
  4. Staat je beroep in het overzicht onder ‘In the host country? Dan is het daar een beschermd beroep.
  5. Staat je beroep niet dat overzicht? Dan is het waarschijnlijk geen beschermd beroep. Neem bij twijfel contact op met de nationale autoriteit.

Je beroep is beschermd in een ander EU-land. Wat nu?

Je hebt gezien dat je beroep beschermd is. Volg dan deze 3 stappen:

1. Zoek op welke organisatie de eisen voor dit beroep controleert

  • Klik op de naam van het buitenlandse beroep in de database van de Europese commissie (zie stap 4 hierboven).
  • Klik op de tab 'competent authorities'. Daar zie je staan welke organisatie de eisen voor dit beroep controleert. Dit is de competent authority (bevoegde autoriteit).

2. Zoek uit hoe je aan de eisen kunt voldoen

Neem contact op met de competent authority om te vragen hoe je aan de eisen van het beroep kunt voldoen. Een van de eisen kan bijvoorbeeld zijn dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet aanvragen. Je kunt ook vragen wat de regels zijn als je alleen tijdelijk wilt werken.

3. Controleer of je een Europese beroepskaart of AC-verklaring kunt aanvragen

Je kunt soms een Europese beroepskaart of een AC-verklaring aanvragen. Dat kan je helpen toestemming te krijgen om je beroep uit te oefenen.

Je beroep is niet beschermd in een ander EU-land. Wat nu?

Je beroep is niet beschermd in het land waar je wilt gaan werken. Dit betekent dat je in principe zonder toestemming aan het werk mag (als je geen werkvergunning nodig hebt). Wel kan het handig zijn om een diplomabeschrijving aan te vragen.

Werken buiten de EU

Zoek uit of je beroep beschermd is:

  • Neem contact op met de ENIC-NARIC in het land waar je wilt werken. Vraag hoe je kunt opzoeken of je beroep beschermd is.
  • Heeft het land geen ENIC-NARIC? Neem dan contact op met het ministerie van Onderwijs.

Als je beroep beschermd is, kan de ENIC-NARIC of het ministerie je vertellen wat je moet doen. Als je beroep niet beschermd is, mag je in principe zonder toestemming aan het werk (als je geen werkvergunning nodig hebt). Wel kan het handig zijn een diplomabeschrijving aan te vragen.

Klachten over erkenning van je diploma

Heb je problemen met de erkenning van je diploma voor een beschermd beroep in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Neem dan contact op met Solvit, het klachtenloket van de Europese Commissie.

Solvit kan je helpen als je denkt dat de overheid in 1 van die landen zich niet aan de EU-rechten houdt.

Wat zijn onze taken?

Nuffic is het Assistentiecentrum Beroepserkenning (AC) in Nederland. Er is een assistentiecentrum voor beroepserkenning in elk EU-land.

Als assistentiecentrum is het onze taak om informatie te geven aan mensen die in een beschermd beroep willen werken in de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Heb je nog vragen over werken met je Nederlandse diploma in het buitenland? Neem dan contact met ons op.