Studenten van lerarenopleidingen zijn de leraren van morgen. Als ze straks voor de klas staan, hebben ze kennis en vaardigheden nodig op het gebied van internationalisering. Een open blik op de wereld en internationale vaardigheden zijn niet alleen voor henzelf van belang; ze moeten dit ook kunnen overbrengen op hun leerlingen.

3 pijlers

Leden van Cilo werken aan deze 3 pijlers:

 • Kennis over hoe je met een klas kunt internationaliseren;
 • Structurele aandacht voor wereldburgerschap en integratie van internationalisering in het curriculum;
 • Ontwikkeling van internationale competenties, bijvoorbeeld door studie of stage in het buitenland of internationalisation at home.

Via deze pijlers leiden de opleidingen leraren op die:

 • internationaal vaardig en intercultureel competent zijn;
 • zich thuis voelen in een globaliserende wereld;
 • goed om kunnen gaan met diversiteit in de klas.

Cilo vergroot en verspreidt kennis van en ervaring met internationalisering op de lerarenopleidingen binnen het netwerk en daarbuiten. De leden komen 2 tot 3 keer per jaar samen.

Stuurgroep

Een stuurgroep stuurt het netwerk aan. Deze bestaat uit directieleden van alle soorten lerarenopleiding (pabo, vo eerstegraads en tweedegraads), 1 of 2 docenten en/of coördinatoren internationalisering en de voorzitter.

Lid worden van Cilo

Een Cilo-lidmaatschap biedt je het volgende:

 • Jaarlijks 2 netwerkbijeenkomsten voor coördinatoren internationalisering;
 • Jaarlijks een thema-studiedag;
 • Jaarlijks een driedaagse conferentie voor je studenten:Teacher in Europe;
 • Uitwisseling van ervaringen met collega’s;
 • Praktische tips van collega’s over internationale modules of lessen;
 • Ondersteuning en advies van ons;
 • Gastcolleges van ons over internationalisering bij jou op de opleiding;
 • Informatie over de scholennetwerken (tto, vvto, tpo, Global Citizen Network);
 • Informatie over actuele thema’s, zoals diversiteit in de klas, buitenlandse stages opzetten en beoordelen en wereldburgerschap.
 • Gezamenlijke acties voor en door leden.

Kosten

De bijdrage per instelling is vastgesteld door de stuurgroep en bedraagt momenteel € 880 per jaar.

Word lid van Cilo

Studentenconferentie

Elk jaar organiseert Cilo Teacher in Europe, een driedaagse conferentie voor studenten van Nederlandse en buitenlandse lerarenopleidingen. Studenten kunnen hier hun kennis over internationalisering vergroten en direct toepassen bij het opzetten van een internationaal project.

Cilo-leden

Deze hogescholen en universiteiten zijn al lid van Cilo:

 • Christelijke Hogeschool Ede
 • De nieuwste Pabo
 • Driestar Hogeschool - Gouda
 • Fontys Lerarenopleidingen - Tilburg, Eindhoven, Sittard, Roermond
 • Gereformeerde Hogeschool VIAA - Zwolle
 • Haagse Hogeschool - Den Haag
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool De Kempel - Helmond
 • Hogeschool Iselinge - Doetinchem
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Windesheim - Zwolle
 • Hogeschool KPZ
 • Marnix Academie - Utrecht
 • NHL Stenden Hogeschool - Leeuwarden
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Saxion Hogeschool - Deventer, Enschede
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Twente 
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam

Meer weten?

Heb je vragen over Cilo? Stuur dan een mail naar cilo@nuffic.nl.