Studenten van lerarenopleidingen zijn de leraren van morgen. Als ze straks voor de klas staan, hebben ze kennis en vaardigheden nodig op het gebied van internationalisering. Een open blik op de wereld en internationale vaardigheden zijn niet alleen voor henzelf van belang. Ze moeten dit ook kunnen overbrengen op hun leerlingen.

3 pijlers

Leden van Cilo werken aan deze 3 pijlers:

 • Kennis over hoe je met een klas kunt internationaliseren.
 • Structurele aandacht voor wereldburgerschap en integratie van internationalisering in het opleidingscurriculum.
 • Ontwikkeling van internationale competenties, bijvoorbeeld door studie of stage in het buitenland of internationalisation at home.

Via deze pijlers leiden de opleidingen leraren op die:

 • internationaal vaardig en intercultureel competent zijn;
 • zich thuis voelen in een globaliserende wereld;
 • goed om kunnen gaan met diversiteit in de klas.

Cilo vergroot en verspreidt kennis van en ervaring met internationalisering op de lerarenopleidingen binnen het netwerk en daarbuiten om internationalisering op lerarenopleidingen te bevorderen. Leden van het netwerk zijn de internationaliseerders van Nederlandse lerarenopleidingen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs (1e en 2e graads) en beroepsonderwijs. Het netwerk Cilo is uniek. In geen ander Europees land bestaat een gestructureerd overlegplatform gericht op internationalisering van alle soorten lerarenopleidingen.

De leden komen 3 keer per jaar samen bij netwerk- en themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan inspiratie en nieuwe ontwikkelingen rondom internationalisering centraal. In 2021 hadden we aandacht voor meertaligheid en wereldburgerschap door experts uit deze vakgebieden aan het woord te laten.

Stuurgroep

Een stuurgroep stuurt het netwerk aan. Deze bestaat uit directieleden en coördinatoren van alle soorten lerarenopleiding (pabo, vo eerstegraads en tweedegraads), 1 of 2 docenten en/of coördinatoren internationalisering en de voorzitter.

Lid worden van Cilo

Een Cilo-lidmaatschap biedt je het volgende:

 • Jaarlijks 2 netwerkbijeenkomsten met lezingen, workshops en netwerkmomenten.
 • Jaarlijks een themabijeenkomst.
 • Jaarlijks een driedaagse conferentie voor je studenten:Teacher in Europe.
 • Masterclasses voor je studenten.
 • Uitwisseling van ervaringen met collega’s.
 • Praktische tips van collega’s over internationale modules of lessen.
 • Ondersteuning en advies van ons.
 • Gastcolleges van ons over internationalisering bij jou op de opleiding.
 • Informatie over de scholennetwerken tto, vvto, tpo, Global Citizen Network, netwerk Chinees, Netwerk Duits en Frans.
 • Informatie over actuele thema’s, zoals diversiteit in de klas, buitenlandse stages opzetten en beoordelen en wereldburgerschap.
 • Gezamenlijke acties voor en door leden.

Kosten

De bijdrage per instelling is vastgesteld door de stuurgroep en bedraagt momenteel

€ 1.000 per jaar.

Word lid van Cilo

Studentenconferentie

Elk jaar organiseert Cilo Teacher in Europe, een driedaagse conferentie voor studenten van Nederlandse en buitenlandse lerarenopleidingen. Studenten kunnen hier hun kennis over internationalisering vergroten en direct toepassen bij het opzetten van een internationaal project.

Verbinding met het werkveld 

Wij faciliteren meerdere netwerken rondom internationalisering en vreemdetalenonderwijs, zoals vvto, tto en het Global Citizen Network. We delen de kennis, ervaring en behoeften van de scholen in deze netwerken met de leden van het Cilo-netwerk. Dat zorgt voor een nog betere afstemming van internationalisering in de opleiding met het werkveld.

Cilo-leden

Deze hogescholen en universiteiten zijn al lid van Cilo:

 • Christelijke Hogeschool Ede
 • De Haagse Hogeschool - Den Haag
 • De Nieuwste Pabo - Sittard
 • Driestar Hogeschool - Gouda
 • Fontys Lerarenopleidingen - Tilburg, Eindhoven, Sittard, Roermond
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool De Kempel - Helmond
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Iselinge - Doetinchem
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool VIAA - Zwolle
 • Hogeschool Windesheim - Zwolle
 • Hogeschool KPZ
 • Marnix Academie - Utrecht
 • NHL Stenden Hogeschool - Leeuwarden
 • Radboud Docenten Academie - Nijmegen
 • Saxion Hogeschool - Deventer, Enschede
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht

Meer weten?

Heb je interesse in de strategie van het Cilo-netwerk? Vraag dan vrijblijvend het koersdocument aan. Ook voor andere vragen over Cilo: mail naar cilo@nuffic.nl of word lid van de Cilo LinkedIn-groep.