Adviesraad

De adviesraad van Nuffic bestaat uit gekwalificeerde deskundigen die meedenken over de strategie van de organisatie.

De leden van de adviesraad fungeren als klankbord, spiegel en ambassadeur. Ze geven advies en helpen vanuit hun verschillende achtergronden om de gedachten te scherpen en onze activiteiten nog beter te laten aansluiten op de behoeften van onze stakeholders. Zij zijn niet in dienst van Nuffic. De leden ontvangen een vacatiegeld per vergadering en een reiskostenvergoeding.

In 2018 hebben het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), vertegenwoordigd door Jeff van As, en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), vertegenwoordigd door Roosmarijn Dam, ook zitting in onze Adviesraad. Volgend jaar nodigen we de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) uit. Dat wisselen we jaarlijks af.

Jan Anthonie Bruijn (voorzitter)

Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds 6 november 2012 Eerste Kamerlid voor de VVD en houdt zich in die rol met name bezig met onderwijs. Hij is hoogleraar immunopathologie in Leiden en is gespecialiseerd in nierziekten. Hij was in 2010, 2012 en 2017 voorzitter van de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma opstelde.

Hij studeerde geneeskunde aan de Johns Hopkins University in Baltimore (VS) en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij is voorzitter van de Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), voorzitter van het Opleidingsbestuur Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Leiden, en was voorzitter van de Programmaraad van het Europees Platform.

Daarnaast is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Leiden, lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, en lid van de kring externe deskundigen van de Onderwijsraad.

Michiel Dijkman

Michiel Dijkman (1984) groeide op in de Euregio dichtbij de grenzen met Duitsland en België. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Corporate Affairs bij Samsung Electronics in de Benelux en lid van de raad van advies van de Europese CEO. Hij rondde zijn Master of Science in International Business Administration af aan de Universiteit van Maastricht in 2008, inclusief een semester aan de University of Calgary te Canada. In 2016 volgde hij een executive managementprogramma aan de Harvard Business School in Boston.

Tussen 2006 en 2011 werkte hij in de financiële sector bij Rabobank, Fortis en de afdeling strategie en beleid van pensioenuitvoerder APG. Vervolgens adviseerde hij cliënten als ministeries en multinationals op het gebied van corporate communicatie en public affairs bij een internationaal agentschap in Den Haag en Brussel. Sinds 2014 is hij bij Samsung verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en public affairs. Hierbij focust hij onder andere op het thema onderwijsvernieuwing en de aansluiting van scholieren en studenten op de veranderende internationale arbeidsmarkt.

In het maatschappelijk middenveld is hij actief als lid van de adviesraden Internet of Things van de Cyber Security Council, de Fontys Hogeschool Marketing en Management en het Model European Parliament. Hij is bestuurslid van de landelijke branchevereniging voor amateurmuziek: de KNMO. Hij geeft regelmatig gastcolleges op hogescholen en universiteiten in Nederland en België. Verder is hij politiek geëngageerd.

Daarnaast bezoekt hij vanuit zijn rol basis- en middelbare scholen in binnen- en buitenland op regelmatige basis.

Binnen de raad van advies van Nuffic wil hij zijn expertise inzetten op de volgende gebieden.

 • Aansluiting onderwijs op de internationale arbeidsmarkt;
 • Meer focus op buitenlandervaring funderend en middelbaarberoepsonderwijs (studie/stage);
 • Euregionale (kennis)uitwisseling;
 • Mogelijkheden internationalisering door digitalisering onderwijs;
 • Communicatie en Public Affairs.

E-mail: info@michieldijkman.nl

LinkedIn: michieldijkman

Ineke van der Linden

Ineke van der Linden (1960) is voorzitter van het domein Economie en Management/HES bij de Hogeschool van Amsterdam. Per 1 oktober 2013 legt zij deze functie neer en treedt dan aan als voorzitter van het College van Bestuur van het ROC TOP in Amsterdam.

Bij het domein Economie en Management, de grootste aanbieder van economisch hbo-onderwijs in Nederland, volgen ruim 14.000 studenten een bacheloropleiding. Vijf van deze opleidingen zijn volledig Engelstalig en internationaal. Het domein heeft een lectoraat ingesteld dat onderzoek verricht op het gebied van internationalisering.

Ineke studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Parallel daaraan rondde zij een hbo-master Engels af. Haar (Engelstalige) MBA volgde ze bij TiasNimbas in Utrecht.

Bij de Hogeschool Utrecht zette Ineke begin jaren negentig het Engelstalige, internationale economisch bacheloronderwijs op. Ze was ook enige tijd stafdirecteur Internationalisering bij de HU.

In haar huidige functie bij de Hogeschool van Amsterdam ligt voor Ineke het accent op verbinding tussen het onderwijs in haar domein met de buitenwereld. Daartoe vervult ze diverse nevenfuncties.

Ineke is voorzitter van het Sectoraal Advies College Hoger Economisch Onderwijs, een landelijk adviesorgaan richting het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Daarnaast is ze bestuurslid van het Amsterdam Centre for Entrepreneurship, een samenwerkingsverband van Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen ter bevordering van ondernemerschap.

Prof. dr. Martin Paul

Professor Martin Paul is voorzitter van de Universiteit Maastricht (UM). Na afronding van de studie geneeskunde aan de Universiteit van Heidelberg heeft hij als academicus gewerkt aan de Harvard University, de Universiteit van Heidelberg, de Freie Universität in Berlijn en het Charité University Medical Centre in Berlijn. Naast zijn carrière als onderzoeker en auteur van meer dan 300 wetenschappelijke publicaties, is hij actief geworden in het academisch management.

Hij was decaan van het Charité University Medical Centre (2004-2008), decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences bij de Universiteit Maastricht en vice-president van het Maastricht University Medical Centre+ (2008-2011).

Hij was voorzitter van het European Dean's Network (DEAN) en bestuurslid van het European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU). Hij was ook bestuurslid van de Association of Academic Health Centers International (AAHCI).

Momenteel is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten en een verkozen lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI). Hij is voorzitter van het bestuur van het Worldwide Universities Network (WUN) met ingang van januari 2018. Daarnaast is hij lid van de Nationale Wetenschapsraad van Oostenrijk en benoemd als UMC-fellow van de Vrije Universiteit Brussel.

Ruth Kervezee

Ruth Kervezee (1956) is geboren in Rotterdam. Ze heeft ruime ervaring in bestuursfuncties, ook op directieniveau. Ze was betrokken bij maatschappelijke organisaties in een internationale en commerciële context. Ze is voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Esprit Scholen te Amsterdam. De stichting bestaat uit twaalf scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam, met 6500 leerlingen en 800 medewerkers.

Daarnaast is ze lid van bestuur NSO – Nederlandse School voor Onderwijsmanagement en Commissaris bij de Rabobank in Amsterdam.

Eerder was ze zakelijk directeur van de Stichting Van Gogh Museum te Amsterdam, zakelijk directeur bij Artsen Zonder Grenzen Nederland en directeur-bestuurder van Stichting Bureau Jeugdzorg Amsterdam.

Gert Kant

Gert Kant is voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep. Lentiz onderwijsgroep bestaat uit 12 scholen (vmbo, havo, vwo en mbo) in het Westland, Midden-Delfland en het gebied van de Nieuwe Waterweg Noord.

Daarnaast vervult hij de verschillende bestuursfuncties. Hij is:

 • lid van de Economische Raad in Vlaardingen;
 • voorzitter van de raad voor Recreatie, Cultuur en Economie in Midden-Delfland;
 • lid van de Raad van Toezicht van het Ontwikkelcentrum in Ede;
 • bestuurslid van de AOC-raad in Ede;
 • voorzitter van de Greenport Horticampus in Westland, Oostland en Barendrecht;
 • lid van het ontwikkelbestuur van de Broekpolder in Vlaardingen.

Rob Verhofstad

Rob Verhofstad (1972) is lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen.

Hij heeft daar onder meer onderwijs, internationalisering, marketing en communicatie in zijn portefeuille, als ook de economische opleidingen, de kunstenopleidingen, het Honours College en de kenniscentra Kunst en Samenleving, Noorderruimte en Ondernemerschap.

Hij is lid van de bestuurscommissies onderwijs en internationalisering van de Vereniging Hogescholen.

Hij is voorzitter van Stichting Cube050, incubator voor Groningen en bestuurslid van het Consortium for Valorisation and Entrepreneurship (CVO)

Rob Verhofstad studeerde Politicologie in Nijmegen. Voordat hij in 2011 naar het noorden verhuisde werkte hij bij de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van internationalisering, onderzoek en communicatie.

Roosmarijn Dam

Roosmarijn Dam is tot de zomer van 2018 voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB mbo) en verantwoordelijk voor de portefeuille internationalisering.

Roosmarijn volgde de havo aan het Vathorst College in Amersfoort. Daarna ging zij International Hospitality management studeren aan de NGL Stenden Hogeschool in Leeuwarden (niet afgerond).

Tijdens de opleiding schoonheidsverzorging is zij 2 jaar JOB bestuurslid, waarvan 1 jaar voorzitter. Beide jaren is zij verantwoordelijk voor de portefeuille internationalisering.

In september hoopt zij te beginnen aan de opleiding tot huidtherapeut.

Jeff van As

Jeff van As is tot eind juni 2018 bestuurslid bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), verantwoordelijk voor onder andere internationalisering, interne financiën en onderwijsinnovatie.

De portefeuille internationalisering beslaat binnen het ISO zowel de internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs als de internationale belangenbehartiging van Nederlandse studenten, onder andere binnen de European Students’ Union. Daarnaast is Jeff bestuurslid bij het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en de Stichting Studenten Zorgverzekering ISO/LSVb.

Hiervoor heeft Jeff naast zijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht 3 jaar als projectmedewerker internationalisering bij het ISO gewerkt, 1 jaar in het opleidingsbestuur zitting genomen en stage gelopen op de Nederlandse Ambassade in Maleisië.

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Freddy Weima: ‘Internationaliseren hoort bij Nederland’

18 mei 2018
Het zijn roerige tijden voor internationaliseerders van ons onderwijs. In juni stuurt minister Van Engelshoven haar visiebrief naar de Tweede Kamer.

Nuffic Congres 2019

10 oktober 2019 van 09:00 tot 17:00
Van Nelle fabriek, Rotterdam
De onderwijswereld gaat in gesprek over internationalisering.