Adviesraad

meer over:
De adviesraad van Nuffic bestaat uit gekwalificeerde deskundigen die meedenken over de strategie van de organisatie.

De leden van de adviesraad fungeren als klankbord, spiegel en ambassadeur. Ze geven advies en helpen vanuit hun verschillende achtergronden om de gedachten te scherpen en onze activiteiten nog beter te laten aansluiten op de behoeften van onze stakeholders. Zij zijn niet in dienst van Nuffic. De leden ontvangen een vacatiegeld per vergadering en een reiskostenvergoeding.

Jan Anthonie Bruijn (voorzitter)

Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds 2 juli 2019 voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Daarvoor was hij senator voor de VVD. Hij is hoogleraar immunopathologie in Leiden en is gespecialiseerd in nierziekten. Hij was in 2010, 2012 en 2017 voorzitter van de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma opstelde.

Hij studeerde geneeskunde aan de Johns Hopkins University in Baltimore (VS) en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hij is voorzitter van de Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), voorzitter van het Opleidingsbestuur Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van de Universiteit Leiden, en was voorzitter van de Programmaraad van het Europees Platform.

Daarnaast is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Leiden, lid van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, en lid van de kring externe deskundigen van de Onderwijsraad.

Michiel Dijkman

Michiel Dijkman (1984) groeide op in de Euregio dichtbij de grenzen met Duitsland en België. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Corporate Affairs bij Samsung Electronics in de Benelux en lid van de raad van advies van de Europese CEO. Hij rondde zijn Master of Science in International Business Administration af aan de Universiteit van Maastricht in 2008, inclusief een semester aan de University of Calgary te Canada. In 2016 volgde hij een executive managementprogramma aan de Harvard Business School in Boston.

Tussen 2006 en 2011 werkte hij in de financiële sector bij Rabobank, Fortis en de afdeling strategie en beleid van pensioenuitvoerder APG. Vervolgens adviseerde hij cliënten als ministeries en multinationals op het gebied van corporate communicatie en public affairs bij een internationaal agentschap in Den Haag en Brussel. Sinds 2014 is hij bij Samsung verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en public affairs. Hierbij focust hij onder andere op het thema onderwijsvernieuwing en de aansluiting van scholieren en studenten op de veranderende internationale arbeidsmarkt.

In het maatschappelijk middenveld is hij actief als lid van de adviesraden Internet of Things van de Cyber Security Council, de Fontys Hogeschool Marketing en Management en het Model European Parliament. Hij is bestuurslid van de landelijke branchevereniging voor amateurmuziek: de KNMO. Hij geeft regelmatig gastcolleges op hogescholen en universiteiten in Nederland en België. Verder is hij politiek geëngageerd.

Daarnaast bezoekt hij vanuit zijn rol basis- en middelbare scholen in binnen- en buitenland op regelmatige basis.

Binnen de raad van advies van Nuffic wil hij zijn expertise inzetten op de volgende gebieden.

 • Aansluiting onderwijs op de internationale arbeidsmarkt;
 • Meer focus op buitenlandervaring funderend en middelbaarberoepsonderwijs (studie/stage);
 • Euregionale (kennis)uitwisseling;
 • Mogelijkheden internationalisering door digitalisering onderwijs;
 • Communicatie en Public Affairs.

E-mail: info@michieldijkman.nl

LinkedIn: michieldijkman

Gert Kant

Gert Kant is voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep. Lentiz onderwijsgroep bestaat uit 12 scholen (vmbo, havo, vwo en mbo) in het Westland, Midden-Delfland en het gebied van de Nieuwe Waterweg Noord.

Daarnaast vervult hij de verschillende bestuursfuncties. Hij is:

 • lid van de Economische Raad in Vlaardingen;
 • voorzitter van de raad voor Recreatie, Cultuur en Economie in Midden-Delfland;
 • lid van de Raad van Toezicht van het Ontwikkelcentrum in Ede;
 • bestuurslid van de AOC-raad in Ede;
 • voorzitter van de Greenport Horticampus in Westland, Oostland en Barendrecht;
 • lid van het ontwikkelbestuur van de Broekpolder in Vlaardingen.

Ruth Kervezee

Ruth Kervezee (1956) is geboren in Rotterdam. Ze heeft ruime ervaring in bestuursfuncties, ook op directieniveau. Ze was betrokken bij maatschappelijke organisaties in een internationale en commerciële context. Ze is voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Esprit Scholen te Amsterdam. De stichting bestaat uit twaalf scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam, met 6500 leerlingen en 800 medewerkers.

Daarnaast is ze lid van bestuur NSO – Nederlandse School voor Onderwijsmanagement en Commissaris bij de Rabobank in Amsterdam.

Eerder was ze zakelijk directeur van de Stichting Van Gogh Museum te Amsterdam, zakelijk directeur bij Artsen Zonder Grenzen Nederland en directeur-bestuurder van Stichting Bureau Jeugdzorg Amsterdam.

Ineke van der Linden

Ineke van der Linden (1960) is voorzitter van het College van Bestuur van het ROC TOP in Amsterdam. ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die aan studenten wordt gegeven. De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. In totaal werken zo’n 450 medewerkers bij de organisatie.

Ineke studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Parallel daaraan rondde zij een hbo-master Engels af. Haar (Engelstalige) MBA volgde ze bij TiasNimbas in Utrecht.

Bij de Hogeschool Utrecht zette Ineke begin jaren negentig het Engelstalige, internationale economisch bacheloronderwijs op. Ze was ook enige tijd stafdirecteur Internationalisering bij de HU.
Tot oktober 2013 was zij voorzitter van het domein Economie en Management/HES bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar lag voor Ineke het accent op verbinding tussen het onderwijs in haar domein met de buitenwereld.

Ineke vervult diverse nevenfuncties. Ze is lid van de klankbordgroep LinQue Consult, ze is bestuurslid van de Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo, lid van de kerngroep Internationalisering van de MBO Raad en lid van de Sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport van SBB.

Prof. dr. Martin Paul

Professor Martin Paul is voorzitter van de Universiteit Maastricht (UM). Na afronding van de studie geneeskunde aan de Universiteit van Heidelberg heeft hij als academicus gewerkt aan de Harvard University, de Universiteit van Heidelberg, de Freie Universität in Berlijn en het Charité University Medical Centre in Berlijn. Naast zijn carrière als onderzoeker en auteur van meer dan 300 wetenschappelijke publicaties, is hij actief geworden in het academisch management.

Hij was decaan van het Charité University Medical Centre (2004-2008), decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences bij de Universiteit Maastricht en vice-president van het Maastricht University Medical Centre+ (2008-2011).

Hij was voorzitter van het European Dean's Network (DEAN) en bestuurslid van het European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU). Hij was ook bestuurslid van de Association of Academic Health Centers International (AAHCI).

Momenteel is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Universiteiten en een verkozen lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI). Hij is voorzitter van het bestuur van het Worldwide Universities Network (WUN) met ingang van januari 2018. Daarnaast is hij lid van de Nationale Wetenschapsraad van Oostenrijk en benoemd als UMC-fellow van de Vrije Universiteit Brussel.

Karen Peters

Karen Peters (1966) is voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting Eem-Vallei Educatief, ofwel STEV. Binnen deze stichting werken 15 openbare basisscholen samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Karen heeft zowel een brede ervaring in het onderwijs in Nederland als in het buitenland en heeft daarmee een groot hart voor onderwijs in een internationale setting. Naast haar studie Onderwijskunde in Groningen studeerde ze in de Verenigde Staten en Zweden. In 1997 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met het proefschrift “De professionaliteit van schoolleiders, een taakspecifieke benadering”.

Voor ze bij STEV begon, was ze ruim 4,5 jaar directeur-bestuurder van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Daarvoor werkte Karen bijna 3 jaar als bovenschools directeur van 3 basisscholen in de regio Utrecht en vervulde ze diverse functies als gemandateerd en waarnemend bestuurder.

Van 2000 tot 2010 deed Karen brede ervaring op in het Nederlands onderwijs in het buitenland. Eerst als coördinator en leraar op de Nederlandse school in Zug, Zwitserland. Vervolgens als directeur en bestuurder van de Nederlandse Internationale School in Jakarta. Haar internationale onderwijservaring ontwikkelde ze in deze jaren, onder andere als directeur van een pre-school in Zwitserland en in de Raad van Toezicht (BOG) van de Britse Internationale School in Jakarta.

Naast haar advieslidmaatschap bij Nuffic is Karen voorzitter van Stichting Internationaal Onderwijs.

Rob Verhofstad

Rob Verhofstad (1972) is lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen.

Hij heeft daar onder meer onderwijs, internationalisering, marketing en communicatie in zijn portefeuille, als ook de economische opleidingen, de kunstenopleidingen, het Honours College en de kenniscentra Kunst en Samenleving, Noorderruimte en Ondernemerschap.

Hij is lid van de bestuurscommissies onderwijs en internationalisering van de Vereniging Hogescholen.

Hij is voorzitter van Stichting Cube050, incubator voor Groningen en bestuurslid van het Consortium for Valorisation and Entrepreneurship (CVO)

Rob Verhofstad studeerde Politicologie in Nijmegen. Voordat hij in 2011 naar het noorden verhuisde werkte hij bij de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van internationalisering, onderzoek en communicatie.

Voorgenomen besluit OCW over takenpakket Nuffic

17 juli 2019
Recent heeft het ministerie van OCW het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om de subsidie voor Nuffic met ingang van 2021 te verlagen.

Uitdagingen internationalisering thema Nuffic Congres

15 april 2019
Welke stappen moeten we nú zetten voor toegankelijke en duurzame internationalisering?