Aanvraagformulier diplomabeschrijving

Vul dit formulier volledig in. Print het uit, onderteken het en stuur het ons per post.

Controleer voor je een aanvraag doet eerst of een diplomabeschrijving geschikt is voor jouw situatie.

Nuffic publiceert 6 nieuwe landenbeschrijvingen

24 januari 2019
Nuffic heeft de afgelopen weken weer 6 nieuwe beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen gepubliceerd: Costa Rica, Hongkong, Luxemburg, Kazachstan, Tunesië en Venezuela.

Automatische erkenning diploma’s hard nodig

20 februari 2018
In 2020 moeten alle landen binnen de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA) elkaars bachelor- en masterdiploma’s automatisch gaan erkennen.