Aanvraag toolkit vluchtelingen

Heb je als onderwijsinstelling hulp nodig bij het opstellen van toelatingsprocedures voor vluchtelingen zonder papieren? Bestel hier onze voorbeelddocumenten.

Diplomawaardering tijdens COVID-19

20 mei 2020
Wat zijn de mogelijke gevolgen van COVID-19 op de erkenning van diploma's? Wereldwijde samenwerking zorgt voor eenduidigheid.

Handreiking 'Examinering in het buitenland' beschikbaar

17 juni 2019
De handreiking ‘Examinering in het buitenland’ maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.