Speel Go!ForAll en ervaar zelf de obstakels voor studie of stage in het buitenland

Hoe help je studenten die wel naar het buitenland willen maar te grote obstakels ervaren? Stap met het spel Go!ForAll voor even in hun schoenen. Zo doe je samen met je collega’s ideeën op om meer studenten de kans te geven internationale competenties te ontwikkelen.
voorbeeld van drie kaarten uit het spel Go!ForAll

Internationale competenties helpen je te leren, leven en werken in een interculturele klas, samenleving en een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Je kunt deze competenties ontwikkelen als je in aanraking komt met kennis en ideeën uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld door naar het buitenland te gaan. Maar nog niet elke student krijgt die kans.

Minder naar het buitenland
In het mbo zijn er bepaalde groepen studenten die minder snel deelnemen aan een ervaring in het buitenland. Met name studenten op mbo-niveau 1 en 2, studenten met een ondersteuningsvraag en studenten met een lagere sociaaleconomische achtergrond zijn minder geneigd om naar het buitenland te gaan. Van alle mbo-studenten gaat nog geen 8% naar het buitenland voor een ervaring tijdens hun studie (2020).

Ook in het hoger onderwijs gaat maar een kwart, ondanks dat 67% zegt wel te willen (2020). Vooral studenten met een lagere sociaaleconomische achtergrond, een beperking of behorend tot een etnische minderheid gaan minder vaak naar het buitenland. Dit geldt ook voor eerste-generatie-studenten, van wie de ouders geen hoger onderwijs hebben gevolgd.

aankondiging spel Go!ForAll

Het spel
Om een buitenlandervaring toegankelijk te maken voor meer studenten, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden, hebben ECIO en Nuffic het spel Go!ForAll ontwikkeld.

Spelers stappen in de schoenen van de student en ervaren zelf de obstakels die studenten ervaren voor, tijdens en na hun studie of stage in het buitenland. Het spel geeft inzicht en inspiratie hoe je hiermee rekening kan houden. De spelers gaan in gesprek met elkaar over thema’s als informatievoorziening, huisvesting, mobiliteit en financiële toegankelijkheid. Het spel eindigt met praktische tips.

Go!ForAll is bedoeld voor professionals in het mbo en het hoger onderwijs. Met name medewerkers die zich bezighouden met studenten die tijdens hun studie naar het buitenland gaan. Dat kunnen stagebegeleiders, coördinatoren internationalisering en docenten zijn, maar ook medewerkers uit andere functiegroepen, zoals beleidsmedewerkers en administratief medewerkers.

Download het spel op deze pagina.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het internationaliseringspel en hoe het kan worden ingezet, contact op met Dana van Nieuwaal (dvannieuwaal@nuffic.nl).