Samenwerking en groei: Nederlandse kennismissie in Zuid-Afrika

Van 15 tot 18 oktober was Nuffic medeorganisator van de Nederlandse kennismissie van demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar Zuid-Afrika. Tijdens deze missie speelde het regionale Nuffic kantoor in Pretoria een belangrijke verbindende rol tot zowel het hoger onderwijs als het beroepsonderwijs tussen Zuid-Afrika en Nederland. Voor het eerst sloot het mbo volwaardig aan bij een kennismissie.
Minister Dijkgraaf visits South Africa

Met zes Nederlandse mbo’s, drie hogescholen, zes universiteiten en koepelorganisaties, waaronder Nuffic, bezocht de minister onder meer Cape Peninsula University for Technology, Northlink TVET College in Kaapstad, Future Africa Campus van de Universiteit van Pretoria en de gemeenschap van Victoria Yards. Doel van de reis was om gelijkwaardige samenwerkingen tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderwijsinstellingen op het gebied van onderwijs en onderzoek te bekrachtigen. Maar ook om nieuwe samenwerkingen te starten en de relaties tussen beide landen verder te versterken. De kennismissie maakte deel uit van de Internationale Kennis- en Talentstrategie, die de internationale samenwerking op onderwijs en wetenschap strategischer wil inrichten. Zuid-Afrika is daarbij een van de focuslanden.

Het mbo is bewust een kernthema van de kennismissie. De minister wil juist ook in het mbo meer internationale samenwerking opzoeken. Er is volgens hem veel interesse in onze kennis over watermanagement en kassen-technologie, maar ook over hoe we daarover lesgeven. Samen met de Zuid-Afrikaanse minister Blade Nzimande van Higher Education, Science and Technology ondertekende hij een Memorandum of Understanding (MoU) over gelijkwaardige samenwerking in het beroepsonderwijs, door onder meer het stimuleren van kennisoverdracht tussen overheden en instellingen, uitwisselingen tussen docenten en digitale uitwisselingen voor studenten.

Foto credits: mediastudenten van Cape Penisular University en van de University of Johannesburg.

Minister Dijkgraaf and Minister Blade sign MoU.

Nuffic in de regio

De kennismissie in Zuid-Afrika werd versterkt door de lokale aanwezigheid van het regionale kantoor Nuffic Southern Africa in Pretoria. Het kantoor speelde een prominente verbindende rol en zorgde voor het identificeren van strategische connecties tussen Zuid-Afrikaanse en Nederlandse onderwijsinstellingen, waarmee waarde werd toegevoegd aan het algehele succes van de missie.De kracht van Nuffic in de regio ligt dan ook in de verbinding, vertelt Huba Boshoff, Directeur van Nuffic Southern Africa. “We zijn echt een verbindende schakel. We hebben een geweldig netwerk met universiteiten en lokaal beroepsonderwijs, niet alleen in Zuid-Afrika, maar in de hele regio, inclusief bijvoorbeeld Mozambique en Tanzania. Al die verschillende partijen weten ons te vinden voor onze kennis en expertise. Dankzij onze ruime ervaring hier kennen we de regionale context niet alleen, we zijn er onderdeel van.”

De ambities van de minister voor meer internationale samenwerking in het mbo sluit goed aan bij het werk dat Nuffic al jarenlang doet in de Zuid-Afrikaanse regio. Nuffic Southern Africa heeft sterke contacten opgebouwd met regionale onderwijsinstellingen. Via programma’s gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en beheerd door Nuffic, zoals het Orange Knowledge Programme, is een groot onderwijsnetwerk opgebouwd.

Het Orange Knowledge Programme biedt trainingen, cursussen en grote onderwijsprojecten om onderwijsinstellingen in Zuid-Afrika te versterken op het gebied van watermanagement en voedselzekerheid. De projecten dragen bij aan duurzame ontwikkeling, het creëren van banen en het verbeteren van toegang tot water in stedelijke gebieden. Deze inspanningen zijn van groot belang, aangezien beroepsonderwijs een cruciale rol speelt in het verbinden van studenten met de arbeidsmarkt.

Duurzame partnerschappen

Een voorbeeld van sterke samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika op het gebied van beroepsonderwijs is het Orange Knowledge-project 'Strengthening education and agribusiness interaction for sustained employment and agricultural development in South Africa' . Hierin werken Nederlandse instellingen zoals Aeres MBO, HAS, Lentiz, Helicon, en Wageningen University & Research samen met het Zuid-Afrikaanse beroepsonderwijsinstelling Elangeni TVET College en Stellenbosch University.

Het project heeft tot doel de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de agrarische sector te verbeteren, waar zowel jeugdwerkloosheid als een tekort aan vakmensen een uitdaging vormen. Dit initiatief brengt onderwijsinstellingen van diverse niveaus samen met de industrie, waardoor studenten praktisch onderwijs ontvangen en kennismaken met relevante sectoren, wat hun inzetbaarheid vergroot. Bovendien werken deelnemende onderwijsinstellingen aan de ontwikkeling van een nieuwe nationale beroepskwalificatie op het gebied van watergebruik en duurzame landbouw. Dit stelt Zuid-Afrikaanse mbo-instellingen in staat om beter aan te sluiten op de praktijk en de behoeften van de arbeidsmarkt. Inmiddels worden zes mbo-instellingen ondersteund bij de invoering van deze kwalificatie, wat het succes van het project en de samenwerking tussen partijen benadrukt.

Door te investeren in competenties en vaardigheden kan het mbo een cruciale rol spelen in arbeidsmarktparticipatie, het verminderen van jeugdwerkloosheid en het bevorderen van ontwikkelingen in Zuid-Afrika, zoals verbeterde toegang tot water en verhoogde landbouwproductie. Nuffic kijkt met optimisme naar de toekomst, we geloven dat onze samenwerking met partners de weg vrijmaakt voor positieve veranderingen en duurzame ontwikkelingen, niet alleen in Zuid-Afrika, maar wereldwijd. Samenwerking vormt de sleutel tot het verwezenlijken van onze gedeelde visie.

Meer weten?

Samen met ons uitgebreide netwerk van partners ontwikkelen en beheren wij programma’s voor het versterken van onderwijs en capaciteitsopbouw zoals in het voorbeeld hierboven. Wil jij samenwerken met Nuffic of ons kantoor in Pretoria? Lees meer over wat Nuffic voor jou kan betekenen.