Pak stagediscriminatie aan bij de bron

Hoe komen we af van de vooroordelen over mbo-studenten met een niet-Westerse migratie-achtergrond?
Geschreven door Nuffic
campagnebeeld tegen stagediscriminatie

Mbo-studenten met een niet-Westerse migratie-achtergrond komen veel moeilijker aan een stageplek dan hun studiegenoten met een andere achtergrond. Daarbij spelen vooroordelen een belangrijke rol. En die pak je het best aan door te investeren in internationale competenties in het onderwijs, stelt Danielle Scholtes, projectmanager mbo bij Nuffic

Scholtes: "Iedere vorm van discriminatie of uitsluiting tijdens een mbo-stage of leerwerkplek is onacceptabel. Mbo’ers zijn bovendien onmisbaar in de maatschappij van nu, dat zien we vooral in sectoren als techniek, bouw en gezondheidszorg. Die kampen nog steeds met tekorten. Alle zeilen bij dus, om alle mbo-studenten de kansen op de arbeidsmarkt te bieden waar ze recht op hebben. Die vooroordelen pakken we aan door te investeren in internationale competenties in het onderwijs."

Investeer in internationalisering

Onlangs pleitte Noah Hajji, voorzitter JOB mbo, in het tv-programma ‘De Nieuwe Maan’ voor meer aandacht voor stagediscriminatie. De jongerenorganisatie roept scholen en leerbedrijven op om actie te ondernemen. Diverse politieke partijen luiden de noodklok en zetten in op diverse maatregelen om dit probleem aan te pakken. Van sollicitaties via scholen, het trainen van professionals tot extra aandacht voor de landelijke campagne #KIESMIJ en het landelijke meldpunt voor stagediscriminatie.

"De studenten van nu, zijn de stagebegeleiders van de toekomst." - Danielle Scholtes

Danielle Scholtes

Scholtes: "Ik zou daar graag nog een extra maatregel aan willen toevoegen: investeer in internationalisering van het onderwijs in àlle onderwijssectoren, dus ook het mbo. Door te investeren in de interculturele vaardigheden van leerlingen, studenten, maar ook van docenten pakken we stagediscriminatie aan bij de bron. Immers: de studenten van nu, zijn de stagebegeleiders van de toekomst."

Gelijke kansen

Mbo’ers komen voor het grootste deel op de regionale arbeidsmarkt terecht. Maar ook die wordt steeds internationaler dankzij buitenlandse toeleveranciers, internationale vakkennis en klanten met verschillende culturele achtergronden. Onze samenleving wordt immers steeds intercultureler. Door internationaliseringsactiviteiten in mbo-opleidingen in te bedden, ontwikkelen studenten de competenties die ze daarvoor keihard nodig hebben.

Deze competenties ontwikkel je door een studie of stage in het buitenland, maar ook door internationale ervaringen op te doen in de eigen omgeving. Denk hierbij aan tweetalig onderwijs, een online samenwerkingsproject met een school in het buitenland of een stage bij een internationaal georiënteerd bedrijf in de eigen regio. Het is belangrijk dat elke student internationale ervaring kan opdoen die past bij zijn of haar opleiding, niveau, achtergrond en interesses, maar ook bij de arbeidsmarkt of doorstroomkansen. Zo zijn ze goed voorbereid op de toekomst en is er sprake van meer gelijke kansen.

Levensboom

Een mooi voorbeeld van een internationale ervaring in de eigen omgeving opdoen, is de werkvorm ‘de levensboom’ die op het ROC van Amsterdam en Flevoland wordt ingezet. Hind Ait Khouya Lahsen, docent bij de opleiding ‘verkoper cosmetica niveau-2’ ziet veel diversiteit in haar klassen.

Docent Hind Ait Khaouya Lahsen

Docent Hind Ait Khouya Lahsen in gesprek met een student

“Ik vraag studenten in gesprek te gaan over hun cultuur. Een van de opdrachten is het maken van een levensboom. De wortels symboliseren hun culturele achtergrond en de stam staat voor wie ze zijn. Met de blaadjes geven ze uiting aan hun familie, hun normen en waarden, maar ook de school en hun stage. Die bomen presenteren de studenten aan elkaar. Je ziet dat ze daardoor zoveel leren over elkaars achtergronden. Ik heb er zelf als docent ook veel van geleerd.”

Het roc leidt voor deze opleiding studenten op om in een winkel te staan, een cosmeticazaak of mode-gerelateerd bedrijf. Het werkveld vindt het belangrijk dat die studenten om kunnen gaan met verschillende culturen. Ait Khouya Lahsen vult aan: "Klanten met verschillende achtergronden helpen en adviseren, daar besteden we tijdens de lessen veel aandacht aan."

Bewustwording

Het is belangrijk om samen te kunnen werken, wonen en leren in onze multiculturele samenleving. Met internationalisering willen we studenten bewustmaken van de eigen identiteit en die van de ander. Hoe ga je respectvol met elkaar om? Hoe kunnen verschillen juist een kracht zijn? Het gaat hierbij om bewustwording, elkaar leren kennen en verschillen overbruggen.

Zo geven we vooroordelen over elkaar geen kans en bouwen we aan een tolerantere samenleving, waar ieders talent tot bloei kan komen. Het onderwijs is bij uitstek de plek waar studenten interculturele competenties kunnen ontwikkelen.

Bekijk ook aflevering 4 van onze campagne #Wereldklasse