Over de grens-dag mbo: kom je ook?

Stage lopen over de grens, een cursus volgen in het buitenland, samenwerken met buitenlandse onderwijsinstellingen. De populariteit hiervan in het mbo groeit.
mbo brood en banket

Daarom organiseert Nuffic op 14 november met NA Erasmus+, MBO Raad, SBB en Nationaal Coördinatiepunt ECVET (CINOP) de Over de grens-dag voor het mbo. Het initiatief voor deze dag ontstond na de verkenning afgelopen voorjaar op de Cospadag, een jaarlijkse netwerkdag voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die zich richten op internationale stages. Daar werd gekeken naar een mogelijke samenwerking met het hoger onderwijs, maar al gauw bleek dat mbo-scholen hun eigen specifieke vragen hebben.

Kwaliteitseisen

Vragen als: hoe wordt een leerbedrijf in het buitenland erkend? En: hoe waarborg je dat een student in het buitenland specifieke beroepsvaardigheden opdoet? Daarnaast worden buitenlandstages in het hoger onderwijs beoordeeld met studiepunten (ECTS-systeem), terwijl het in het mbo vooral draait om kwaliteitseisen voor specifieke beroepsvaardigheden. “Deze structuur maakt dat je focus op kwaliteitsafspraken ligt en dat behoeft een andere aanpak”, vertelt Gonnie van der Eerden, manager advies van NA Erasmus+.

Workshops

De Over de grens-dag wordt gehouden voor ibpv-begeleiders, adviseurs buitenland en medewerkers stagebureau in het mbo. Tijdens de dag komen in workshopsvorm alle aspecten van een buitenlandervaring aan bod; van de voorbereiding tot en met de impact bij terugkomst uit het buitenland. Naast workshops over studenten en het buitenland en het waarborgen van kwaliteit is er ook aandacht voor docentenmobiliteit.

Docentenmobiliteit

De afgelopen vijf jaar heeft docentenmobiliteit in het mbo op vakinhoudelijk en didactisch vlak een grote kwaliteitsslag gemaakt. “Docenten of stafmedewerkers richten zich tijdens een verblijf in het buitenland echt op het leren van de docent of medewerker zelf”, vertelt Van der Eerden. “Ze zetten de lessons learned uit de buitenlandse lespraktijk vaker in hun eigen lessen in, of kijken hoe zij daarmee de opleiding anders vorm kunnen geven. Ook ligt het eigenaarschap hiervan nu niet meer bij de individuele docent, maar dit wordt steeds vaker breed gedragen binnen het team of de instelling.”

Aanmelden?

Meer informatie over en/of aanmelden voor de Over de grens-dag? Kijk verder op onze site.

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Studentenconferentie Teacher in Europe

8 mei 2019 van 09:00 tot 17:00
Katholieke Pabo Zwolle en de Pabo van Hogeschool Viaa, Zwolle
Een 3-daagse studentenconferentie over internationalisering, speciaal voor aankomende leraren.