Nuffic publiceert nieuwe cijfers internationale studenten

Dit studiejaar komt 11,5% van de studenten die ingeschreven staan bij een Nederlandse hogeschool of universiteit uit het buitenland. Dat blijkt uit een analyse van de laatste cijfers.
Geschreven door Nuffic

85.955 buitenlandse studenten uit 170 landen doen in Nederland een volledige studie. Dat is 11,5% van het totaal aantal ingeschreven studenten. Vorig studiejaar was hun aandeel 10,5%.

Italië sterkste groeier

Studenten uit Italië weten ons land steeds beter te vinden. Voor het derde jaar op rij komt de grootste absolute groei uit dit land. Met een toename van 731 studenten, zijn er totaal 4.814 ingeschreven Italiaanse studenten. Daarmee heeft Italië China (4.547 studenten) ingehaald en is het nu het grootste herkomstland na Duitsland (22.584 studenten).

Meer studenten van buiten Europa

Er komen steeds meer studenten van buiten de Europese Economische Ruimte in Nederland studeren. Over een periode van twee jaar steeg hun aandeel van 24,8% in 2016-’17 tot 26,9% in 2018-‘19. Voor deze groep studenten ontvangen hogescholen en universiteiten geen financiering van de Nederlandse overheid. Daarom betalen zij meer collegegeld om hier te kunnen studeren.

Nieuwe inschrijvingen

Het aantal internationale studenten aan bacheloropleidingen op universiteiten groeide het hardst. In 2017-2018 was 17,8% van de nieuwe instroom internationaal. In 2018-2019 was dat 20,4%.

Aandeel grootst in masterfase

In 2018-2019 zijn er voor het eerst meer internationale studenten in bacheloropleidingen aan universiteiten (30.500) dan aan hogescholen (27.186). Al is het aandeel van internationale studenten in de masterfase het grootst. Bij de universiteiten staan 25.669 internationale masterstudenten ingeschreven, dat komt neer op 23,6% van de totale studentenpopulatie. Bij masterprogramma’s aan hogescholen studeren 2.145 internationale studenten (20,5%).

Kunstopleidingen en sociale wetenschappen

In de kunstopleidingen aan de hogescholen is het aandeel buitenlandse studenten met 34% het grootst. In absolute aantallen zijn de hbo-opleidingen in het vakgebied Business and Economics met 13.535 buitenlandse studenten het meest internationaal.

Bij universiteiten trekken de opleidingen op het gebied van sociale wetenschappen de meeste internationale studenten.

Andere vormen van mobiliteit

In de analyse is alleen gekeken naar studenten die hier een volledige studie volgen.

Internationale studenten weten ons land ook te vinden voor een korter verblijf zoals een uitwisseling via het mobiliteitsprogramma Erasmus+. Later dit jaar publiceert Nuffic ook een analyse van dit type instroom. Daarnaast volgen er ook cijfers over de uitgaande studentenmobiliteit.

Bekijk de volledige rapportage over inkomende studentenmobiliteit 2018-2019. (1,90 MB)

Bekijk de interactieve dashboards met alle cijfers over internationale studentenmobiliteit