Wet burgerschapsonderwijs wordt aangepast

Publicatiedatum: 11-06-2018 15:18

De huidige wet op het gebied van burgerschapsonderwijs is te onduidelijk. Veel scholen worstelen met de invulling van het vak. Nuffic geeft daarom diverse trainingen over burgerschapsonderwijs en verbindt dat met wereldburgerschap. Tot 3 juli is er een internetconsultatie over het wetsvoorstel en kan iedereen meepraten.

Minister Slob vindt het van groot belang dat scholen leerlingen goed burgerschapsonderwijs bieden. Het vak is sinds 2006 verplicht voor po, vo en mbo. “Scholen vinden het moeilijk om goed burgerschapsonderwijs te geven, omdat de wet zo weinig richting geeft”, aldus de bewindsman. “Sommigen doen het perfect en hebben burgerschap echt in het DNA van de school verweven. Bij anderen wordt burgerschap met 1 les per jaar afgedaan. Met deze wetswijziging kan dat niet meer.”

Met het wetsvoorstel en de internetconsultatie die hieraan vooraf gaat, wordt de algemene burgerschapsopdracht aan scholen verduidelijkt. Het burgerschapsonderwijs moet voortaan in ieder geval gaan om de ontwikkeling van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de mensenrechten. Het bijbrengen van sociale en maatschappelijke competenties waardoor leerlingen mee kunnen doen aan de samenleving, is een andere belangrijke pijler.

Wereldburgerschap

Mkintheni Gondwe, strategisch beleidsadviseur bij Nuffic, ontwierp verschillende trainingen op het gebied van burgerschap en wereldburgerschap voor basis- en voortgezet onderwijs. Een van die trainingen is ‘Invulling geven aan burgerschapsonderwijs’. Uitgangspunt daarbij is dat onze samenleving pluriform is. “Homogene gemeenschappen zijn verelden tijd”, stelt zij. Leerlingen moeten leren integreren en omgaan met allerlei soorten verschillen: in de klas, in de buurt, in het land en in de wereld.

Om leerlingen daar goed op voor te bereiden, moeten burgerschap en wereldburgerschap met elkaar verbonden worden, stelt Gondwe. “Wereldburgerschap is de mondiale dimensie van burgerschap. Neem die mondiale dimensie mee in het curriculum want leerlingen moeten weten van het bestaan van andere culturen en identiteiten."

Handvatten

Het vak burgerschap stokt nu volgens haar bij de nationale grenzen. “Het gaat over onze normen en waarden. Maar Nederland is geen op zichzelf staande eenheid. Buiten Nederland zijn veel andere normen en waarden waar we hier ook mee te maken hebben. Leerlingen moeten handvatten krijgen hoe ze dat constructief moeten herenigen”, zei ze eerder in een interview op de Nuffic-website.

Door de wet te wijzigen, krijgt de inspectie ook de mogelijkheid om met scholen in gesprek te gaan over hun burgerschapsonderwijs. Nu is het zo dat een school alleen aangesproken kan worden, als er helemaal niets aan burgerschap wordt gedaan. Dat is te mager voor zo'n belangrijke taak, vindt Slob. 'Burgerschapsvorming is een kerntaak van elke school.'

Curriculumherziening

Tegelijkertijd met het aanscherpen van de opdracht aan scholen, is een ontwikkelteam bezig met het ontwikkelen van leerdoelen. Dat gebeurt in het kader van de curriculumherziening, waar tientallen leraren en schoolleiders aan meewerken. De 9 ontwikkelteams, waarvan er 1 gaat over burgerschap, schrijven een advies waarin staat wat leerlingen op school moeten leren kennen en kunnen. Dat advies wordt in het voorjaar van 2019 aan minister Slob overhandigd.

Meer weten over onze trainingen op het gebied van (wereld)burgerschap? Kijk op de website van onze Nuffic Academy.

Laatste wijziging: 11-06-2018 15:18