'Geen do’s en don’ts per land'

Publicatiedatum: 17-04-2018 10:00

De omgang met buitenlandse studenten en onderzoekers verloopt soms anders dan verwacht. Door verschillende manieren van doen en denken kunnen misverstanden ontstaan. Nuffic organiseert op 26 april een training Interculturele communicatie, gericht op staf en medewerkers van International Offices.

Nuffic krijgt regelmatig vragen van medewerkers aan hogescholen en universiteiten over hoe om te gaan met andere nationaliteiten. Dat was reden om afgelopen november een training Interculturele communicatie te organiseren, binnenkort biedt de Nuffic Academy weer zo’n training aan. Theorie wordt gekoppeld aan praktijksituaties. 

Nederlandse directheid

“We hanteren 2 verschillende perspectieven”, vertelt Adinda van Gaalen, beleidsmedewerker bij Nuffic en een van de trainers. “Eerst wordt naar de eigen cultuur gekeken. Wat zit er in jezelf dat door je eigen cultuur wordt beïnvloed? En hoe komt dat in interactie met buitenlanders over? Denk bijvoorbeeld aan de veelgenoemde directheid van Nederlanders.”

Vervolgens wordt ingegaan op wat medewerkers tegenkomen in hun werk met mensen uit andere culturen. Het analyseren en typeren van andere culturenkomt aan bod. Modellen worden aangereikt om te begrijpen wat ten grondslag kan liggen aan bepaald gedrag.

Stereotypering

“We benadrukken dat je niet alles aan cultuur moet relateren want je persoonlijkheid speelt ook een grote rol in communicatie”, aldus Van Gaalen. Maar het is wel goed om te begrijpen wat iemands culturele achtergrond voor rol kan spelen. Daarbij moet je uitkijken voor stereotypering. Dat is niet handig als je begrip wil kweken voor elkaars cultuur. We geven dus ook geen do’s en don’ts per land. Dus niet: als je met een Chinese student te maken hebt, moet je dat doen”.

De deelnemers herkennen vaak situaties van elkaar, bleek tijdens de training in november. “Je hoort regelmatig dat ze het moeilijk vinden om de kern van een probleem te achterhalen en wat de student precies nodig heeft. Ook omdat internationale studenten vaak minder direct zijn.”

Aanpassen?

Een ander issue is in hoeverre je je als medewerker aanpast aan een andere cultuur. “Een deelnemer had een intakegesprek met een student die haar consequent ‘sir’ bleef noemen. Ze had het gevoel dat hij haar niet serieus nam in haar rol. Wat doe je daarmee? Laat je zo iemand over aan een mannelijke collega? Aan de andere kant: voor de student is aanpassing aan een andere cultuur ook een deel van het leerproces. Medewerkers worstelen soms met dit soort situaties”.

De Universiteitskrant Groningen meldde onlangs dat een enquête onder 300 internationals uitwees dat zij op de universiteit vaak te maken hebben met discriminerende opmerkingen en grapjes van Nederlanders.

Open houding

Van Gaalen: “Het viel mij op dat in de voorbeelden die genoemd werden, het vaak ging om bewuste discriminatie. Onze cursisten willen het juist graag beter doen, maar ervaren dat ze soms onbewust wat onhandig zijn in interculturele communicatie. Deze training helpt bij het bewust worden van je eigen gedrag en geeft inzicht in wat ten grondslag kan liggen aan het gedrag van de ander. Als je die open houding hebt, kom je er meestal wel uit.”

Laatste wijziging: 17-04-2018 07:58