Vraag opleidingswaardering aan voor migrantenjongeren

Publicatiedatum: 06-12-2016 10:50

Werkt u voor een internationale schakelklas (ISK) of een mbo-instelling en wilt u de instroom van migrantenjongeren naar mbo-niveau 2, 3 en 4 verbeteren? Vraag dan een opleidingswaardering aan.

Migrantenjongeren die rond hun zestiende of zeventiende jaar naar Nederland zijn gekomen, hebben meestal niet de mogelijkheid gehad om hun middelbare school in het land van herkomst af te ronden. Vaak wordt gedacht dat deze jongeren zonder diploma niet voldoen aan de vooropleidingseisen voor toelating tot mbo-niveau 2, 3 of 4. Als gevolg hiervan stromen ze automatisch in op mbo-niveau 1, ook als ze eigenlijk een hoger niveau aankunnen.

Uit een peiling van de VO-raad blijkt dat 35 procent van de migrantenjongeren uit internationale schakelklassen instroomt naar een schoolniveau onder zijn of haar niveau.

Opleidingswaardering

Om onnodig lange leertrajecten en verlies van talent te voorkomen, is het van belang dat jongeren op het juiste niveau instromen, aansluitend bij hun vooropleiding en bij hun capaciteiten.

De centra voor internationale diplomawaardering van EP-Nuffic en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bieden de mogelijkheid om voor deze specifieke groep leerlingen een opleidingswaardering aan te vragen. Een opleidingswaardering is een waardering van een niet volledig afgeronde opleiding, veelal op basis van cijferlijsten of tussentijdse examens.

Als uit de opleidingswaardering blijkt dat leerlingen in het land van herkomst een niveau hebben bereikt dat vergelijkbaar is met de overgang 3 naar 4 havo, biedt dit voor mbo- instellingen voldoende houvast om jongeren in te laten stromen op mbo-niveau 2, 3 of 4. Vanzelfsprekend wordt bij toelating ook gekeken naar de niveaueisen voor Nederlands, Engels en rekenen.

Hoe werkt het?

U kunt een opleidingswaardering aanvragen bij EP-Nuffic of bij SBB. Op de website Internationale Diplomawaardering ziet u bij wie u terecht kunt. De dienstverlening is kosteloos en de behandeltermijn is één werkweek.

Contact

Hebt u vragen, neem dan contact op met Marlies Rexwinkel, teamcoördinator bij EP-Nuffic, via mrexwinkel[at]epnuffic.nl.

Laatste wijziging: 28-02-2017 13:26