Visiebrief internationalisering verschijnt in juni

Publicatiedatum: 23-02-2018 11:05

Minister van Engelshoven (OCW) neemt een paar maanden de tijd om de ontwikkeling van de internationalisering van het hoger onderwijs in kaart te brengen. Haar visiebrief over internationalisering verschijnt in juni. Een debat hierover in de Tweede Kamer staat voor het zomerreces gepland.

“Er is een breder maatschappelijk debat ontstaan over het hoe en waarom van internationalisering”, constateert de minister in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief licht zij haar procesaanpak toe voor de uitwerking van haar visie op internationalisering. 

Meerwaarde voor hoger onderwijs

Uitgangspunt is dat internationalisering een meerwaarde voor het hoger onderwijs heeft, maar dat onderwijskwaliteit en toegankelijkheid voorop staan. “Het mag naar mijn mening niet zo zijn dat internationale studenten worden aangetrokken louter omdat zij meetellen in de studentenaantallen. Internationalisering is geen doel op zich”, schrijft de minister.

Wat betreft de Engelstaligheid, moeten onderwijsinstellingen alleen kiezen voor Engels als daar een goede, kwaliteit gerelateerde reden voor is. De minister wil nagaan of instellingen de keuze voor het Engels zorgvuldig en weloverwogen maken.

Werkbezoeken

Zij wil daarover in gesprek met de instellingen en zal een aantal werkbezoeken afleggen om met docenten en studenten van gedachten te wisselen. Een gesprek met de koepels VH en VSNU, de studentenbonden en Nuffic staat ook op het programma.

Een aantal (nu nog lopende) onderzoeken zullen ook als input dienen voor de visiebrief. Dat zijn: 

  • Een advies van de Onderwijsraad over Engels in het hoger onderwijs 
  • Een onderzoek naar de relatie tussen taalbeleid en toegankelijkheid van het hoger onderwijs van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
  • Een internationaliseringsagenda van VH en VSNU

 

Laatste wijziging: 26-02-2018 10:53