Verklein kloof internationalisering tussen voortgezet en hoger onderwijs

Publicatiedatum: 12-06-2018 13:16

Van de basisschool tot de universiteit. Internationalisering in het onderwijs is niet meer weg te denken. Toch lijkt de voortgang te haperen bij de overstap van middelbare school naar hoger onderwijs. Beide sectoren zijn niet goed op elkaar afgestemd als het gaat om internationalisering.

Dat schrijven Adinda van Gaalen en Susanne Feiertag van Nuffic in het boek The Future Agenda for Internationalization in Higher Education dat net is uitgebracht. Van Gaalen en Feiertag hebben voor het boek een hoofdstuk geschreven waarin ze verkennen of internationalisering in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs op elkaar zijn afgestemd. De conclusie: er valt nog een hoop te verbeteren.

Onvoldoende kennis
Weliswaar zijn er een aantal overeenkomsten tussen de twee sectoren te noemen als het gaat om internationalisering, maar de samenwerking is beperkt, zo concluderen ze. Dat is deels te wijten doordat beide sectoren onvoldoende van elkaar wetenwat de aard en omvang is van internationale competenties die leerlingen van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs meebrengen.

Ook ontbreekt het aan kennis over de internationaliseringsbehoeften en -resultaten van beide sectoren. Van Gaalen en Feiertag onderbouwen deze conclusie op basis van kwantitatieve gegevens, interviews en een enquête.

De kloof verkleinen
Maar hoe kan die kloof worden verkleind? Beide sectoren richten hun internationaliseringsinspanningen immers op studentenmobiliteit. In het hoger onderwijs ligt veel nadruk op inkomende mobiliteit, terwijl dat in het secundair onderwijs niet aan de orde is. Internationalisering van het curriculum daarentegen heeft een stevige basis in het voortgezet onderwijs, terwijl in het hoger onderwijs sprake is van een groeiende belangstelling voor dit soort internationalisering.

“Als leiders in het secundair en hoger onderwijs geïnteresseerd zijn om hun krachten te bundelen met betrekking tot internationalisering, is meer kennis nodig over de schaal en leerresultaten van de verschillende vormen van internationalisering, met name in het secundair onderwijs”, schrijven Van Gaalen en Feiertag in het boek. “Er is onderzoek nodig dat verder gaat dan de evaluatie van programma's om de volledige reikwijdte van de verworvenheden van internationalisering in het onderwijs te zien.

Het boek is bij uitgeverij Routledge te bestellen.

Laatste wijziging: 12-06-2018 13:16