Verblijfsvergunning internationale student goedkoper

Publicatiedatum: 09-04-2018 09:30

De leges voor een aantal verblijfsvergunningen waaronder studie, stage en zoekjaar worden per 3 mei aanzienlijk verlaagd. Ook wordt het goedkoper voor bedrijven om kennismigranten aan te nemen. Dat heeft het kabinet besloten.

Lees dit bericht in het Engels 

De leges voor een studievergunning worden verlaagd van €321 naar €192. Ook de leges voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor het zoekjaar gaan flink omlaag: van €644 naar €285. Dit is positief omdat de huidige tarieven voor veel afgestudeerden te hoog waren en zij om die reden geen aanvraag indienden.

De IND vraagt een vergoeding voor diensten zoals een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Uitgangspunt bij de berekening van leges is dat deze zoveel mogelijk kostendekkend moeten zijn. De huidige tarieven zijn berekend voordat de Wet Modern Migratiebeleid in 2013 het werkproces van de IND ingrijpend veranderde.

Digitalisering

Een nieuwe berekening toonde aan dat de meeste legeskostprijzen naar beneden moeten worden bijgesteld. Dit komt bijvoorbeeld doordat aanvraagprocessen de laatste jaren vereenvoudigd zijn door digitalisering. Dat zorgt onder andere voor een versoepeling van de afhandeling van een aanvraag door de IND.

Binden internationaal talent

De gecombineerde aanvraag (verblijfs- en werkvergunning, de GVVA) die wordt gedaan voor een internationale stagiair die langer dan 90 dagen in Nederland stage loopt wordt ook aanzienlijk goedkoper: van €802 naar €570 per 3 mei. De kostprijs voor een aanvraag voor kennismigrant gaan ook flink omlaag: van €938 naar €582.

Daarnaast wordt het goedkoper voor een werkgever of instelling om internationale talenten van buiten de EU aan zich te binden. Zij mogen pas verblijfsvergunningen aanvragen voor internationale talenten als ze een raamovereenkomst (erkend referentschap) hebben afgesloten met de IND. De eenmalige kosten hiervoor zijn gedaald van €5.345 naar €3.861, waardoor het voor organisaties laagdrempeliger wordt om met internationale talenten in zee te gaan.

Geen verhogingen

Leges die een hogere kostprijs bleken te hebben dan het huidige tarief, zoals de aanvraag voor wetenschappelijke onderzoekers zijn ongemoeid gelaten. Er worden dus geen tarieven verhoogd.

Invoering nieuwe leges

De nieuwe leges gelden voor aanvragen ingediend op of na 3 mei 2018. Dit is de eerstvolgende datum waarop noodzakelijke aanpassingen in het IT-systeem van de IND (Indigo) gerealiseerd kunnen worden. De datum indiening aanvraag is dus leidend voor de bepaling van het legesbedrag. Voor de verblijfsvergunningen studie kan dit gevolgen hebben op werkprocessen, zoals facturering, die al in werking zijn gezet.

Overzicht nieuwe tarieven

Toelichting op de verlaging van de leges is terug te lezen in de brief die naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Ook plaatste de IND een nieuwsbericht op de website met het volledige overzicht van de nieuwe legestarieven.

Laatste wijziging: 10-04-2018 14:14