Think global – act local: pleidooi voor anders internationaliseren

Publicatiedatum: 22-06-2018 11:05

Internationalisering is aan het veranderen: en dat is ook nodig. Dat werd vaak benadrukt tijdens het symposium ‘Leadership in Internationalisation of Higher Education’, op 13 juni in Den Haag. Vooraanstaande sprekers waren daar bijeen voor het afscheid van Susana Menéndez van de Haagse Hogeschool.

Elke hogeschool en universiteit, elke opleiding,  zou zich opnieuw moeten afvragen waar internationalisering in hun specifieke geval voor nodig is. Niet óf het nodig is, stelde Nienke Meier, voorzitter van het CvB van Fontys, want we zijn er echt wel van overtuigd dat de effecten van internationalisering goed zijn, maar dus wel hóe je het invulling geeft.

De bijdragen van Hans de Wit, Marijk van der Wende, Nienke Meier, Jos Beelen en Bert van der Zwaan, en ook de daaropvolgende paneldiscussie, hadden ‘leiderschap’ als thema. In hun betogen kwam vooral ook naar voren dat het begrip internationalisering aan herdefiniëring toe is. Bijna allen benadrukten het belang van wat tot voor kort ‘de sociale component van internationalisering’ heette en wat we nu ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’ noemen.

Inclusiviteit

Na Brexit en Trump lijkt het besef breder gedeeld te worden dat internationalisering niet iets voor de happy few moet zijn. Internationalisering moet de verschillen in de samenleving niet vergroten maar juist verkleinen, stelde Marijk van der Wende. En dat zou kunnen door diversiteit en internationalisering aan elkaar te koppelen; in de praktijk van hogescholen en universiteiten vaak onderwerpen met eigen beleid, projecten en teams.

Act local

Leek internationalisering tien jaar terug nog te gaan om veel en ver reizen, nu riep Marijk van der Wende internationaliseerders op tot minder “air port talk”. Waarom zou je studenten de halve wereld laten overvliegen als er zoveel diversiteit is in je eigen stad? Zij noemde als goed voorbeeld hierin het leiderschap van Susana Menéndez, krachtig samengevat in het motto: “Think global – act local”.

Menéndez zelf noemde de Haagse Schilderswijk, op een steenworp afstand van de hogeschool, waar veel kinderen thuis Berbers spreken of Arabisch. Maar, benadrukte ze, als zij een opleiding beginnen ‘doen we daar niets mee’. Juist voor haar inzet om diversiteit en internationalisering binnen de Haagse Hogeschool samen te brengen, werd Menéndez geroemd door de sprekers. Én kreeg ze, als verrassing, door minister Van Engelshoven een lintje opgespeld.

Lees de bijdragen aan het symposium in Leading Internationationalisation in Higher Education: People and Poliies

Lees ook het afscheidsinterview met Susana Menéndez in het nieuwe nummer van Transfer.

Foto in opdracht van de Haagse Hogeschool

Laatste wijziging: 26-06-2018 14:28