Taskforce bespreekt knelpunten toelating vluchtelingen tot HO

Publicatiedatum: 18-04-2016 08:05

EP-Nuffic gaat samen met de hogeronderwijsinstellingen een voorstel maken om toetsing en toelating van vluchtelingstudenten, die geen documentatie hebben van hun diploma’s, te stroomlijnen. Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van een rondetafelbijeenkomst op 14 april 2016.

Tijdens deze bijeenkomst bespraken vertegenwoordigers van twaalf hogescholen en universiteiten hun bestaande procedures en de belangrijkste knelpunten bij toelating van vluchtelingstudenten zonder documentatie. 

Het aantal vluchtelingen in Nederland is flink toegenomen. Een deel van hen is hoger opgeleid en wil graag verder studeren in Nederland. Als onderdeel van de taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs zet EP-Nuffic zich in om de instroom van vluchtelingstudenten in het hoger onderwijs te bevorderen. Een belangrijk aandachtspunt is diploma-erkenning en toelating van vluchtelingstudenten die in het land van herkomst wel een opleiding hebben afgerond, maar niet meer over hun diploma beschikken.

Internationale afspraken

Europese afspraken met betrekking tot erkenning van buitenlandse kwalificaties zijn vastgelegd in de Lisbon Recognition Convention (LRC), die door Nederland is geratificeerd. Artikel zeven van de LRC beschrijft de positie van vluchtelingen zonder documentatie. Daaruit blijkt dat het ontbreken van documentatie geen belemmering mag zijn voor instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs.

Praktische handreiking

Omdat in de praktijk niet alle instellingen bekend zijn met de mogelijkheden bij toelating van deze specifieke groep studenten, vond op 14 april 2016 een rondetafelbijeenkomst plaats. Afgesproken is dat de instellingen samen met EP-Nuffic een praktische handreiking zullen opstellen om toetsing en toelating van vluchtelingstudenten zonder documentatie in het hoger onderwijs te stroomlijnen.

Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs

De taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs is in september 2015 in het leven geroepen om een antwoord te geven op de uitdagingen die gepaard gaan met de grote toename van het aantal vluchtelingen. De taskforce bestaat uit een gelegenheidsconsortium van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, EP-Nuffic, OCW, Echo en hogescholen/VH en universiteiten/VSNU.

Laatste wijziging: 24-10-2016 12:29