Profielenberaad pleit voor ruimte in nieuw curriculum

Publicatiedatum: 19-04-2017 14:00

Stel kaders vast en geef scholen en docenten vervolgens ruime vrijheid om het onderwijs in te richten. Dat bepleit de stuurgroep van het Profielenberaad vandaag in de Tweede Kamer, waar de curriculumherziening voor het primair en voortgezet onderwijs op de agenda staat.

Een te gedetailleerde invulling van het curriculum van bovenaf belemmert het streven naar talentontwikkeling en excellentie van de aangesloten organisaties, benadrukt het Profielenberaad. In dit landelijke netwerk zijn vijftien profielorganisaties verenigd, die zich allemaal op een andere vorm van talentontwikkeling richten. Zoals Scholen voor ondernemend leren (SOL), TopsportTalentscholen, maar ook tweetalig onderwijs en Elos. In totaal vertegenwoordigen deze organisaties meer dan 600 scholen voor voortgezet onderwijs.

Leerlingen uitdagen

Het Profielenberaad pleit er daarom voor dat de overheid alleen de kaders aangeeft en scholen het onderwijs verder zelf kunnen inrichten, passend bij hun profiel en hun leerlingen. Dit biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij talent en interesse. Op die manier willen de profielscholen hun leerlingen uitdagen om goede resultaten te behalen en zichzelf optimaal te ontwikkelen. Het Profielenberaad kan zich vinden in het voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, die een kerncurriculum voor ogen heeft met daarnaast ruimte voor verbreding en verdieping.

Hoofdrol voor leraren

Ook de door Dekker voorgestelde aanpak van de curriculumontwikkeling stemt het Profielenberaad tot tevredenheid. De staatssecretaris wil leraren daar een hoofdrol in geven en ervaringen van scholen betrekken in de landelijke uitwerking. Het Profielenberaad wijst op de ervaring die de aangesloten organisaties en hun scholen al hebben met bijvoorbeeld het streven naar doorlopende leerlijnen. Dekker noemt die essentieel in een toekomstgericht curriculum.

Modern meesterschap

“Al deze initiatieven kunnen echter slechts slagen als zij worden gedragen door teams van betrokken leraren”, stelt het Profielenberaad. “Leraren die de ruimte hebben om op een eigentijdse wijze vorm te geven aan het moderne meesterschap, waarbij de leerlingen de noodzakelijke kennis en vaardigheden verkrijgen om zich te ontwikkelen tot moderne burgers en hun persoonlijke talenten zo goed mogelijk worden bevorderd.”

Brief staatssecretaris Dekker over curriculumherziening

Reactie Profielenberaad

Lees de volledige inbreng van Nuffic voor het Rondetafelgesprek.

Bekijk het item van Nieuwsuur over vernieuwing van het onderwijs, met o.a. Henk Visscher van het Profielenberaad

Laatste wijziging: 21-04-2017 13:10