Orange Knowledge Programme officieel van start

Publicatiedatum: 20-03-2018 10:00

Wat als je een boer in Kenia met kennis van Wageningse voedselspecialisten kunt helpen zijn land efficiënter te bewerken of naar Wageningen kunt halen om daar kennis op te doen? Het nieuwe Orange Knowledge Programme van Nuffic richt zich via onderwijs op het versterken van competenties en kennis van mensen en organisaties in zo’n 50 ontwikkelingslanden.

Het Orange Knowledge Programme (OKP) is een vijf-jarenprogramma van 185 miljoen euro dat gefinancierd wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is de opvolger die de 2 eerdere programma’s van Nuffic combineert; het Netherlands Fellowship Programmes (NFP) en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE). Op 16 maart jl. ging met de publicatie van het Subsidiebeleidskader in de Staatscourant het programma officieel van start.

Hoe kun je iets goeds nog verder verbeteren?

Het versterken van competenties in ontwikkelingslanden is niets nieuws voor Nuffic. Al meer dan 60 jaar voeren we programma’s uit op het gebied van onderwijs- en kennisontwikkeling in diverse landen. Wij verstrekten al meer dan 100.000 studiebeurzen aan studenten uit die landen, waarmee ze in Nederland een opleiding konden volgen, en maakten talloze capaciteitsversterkingsprojecten mogelijk. Er is echter nog ruimte voor vernieuwing.

Victor Rutgers, verantwoordelijk voor de portefeuille Global Development bij Nuffic, legt uit: “Het Orange Knowledge Programme legt een aantal nieuwe accenten om de impact verder te vergroten. We bieden een heel geïntegreerd pakket van beurzen, trainingen, nog beter afgestemd op de behoefte van het land. Daarnaast kijken we naar het opzetten van meerjarige strategische partnerschappen tussen kennisinstellingen in ontwikkelingslanden en in Nederland en naar cofinanciering.

Ook gaan we nog meer aandacht besteden aan het op een aantrekkelijke wijze contact behouden met alumni. Zij vormen de ‘linking pins’ met Nederland, dus bieden we ze netwerkmogelijkheden en mogelijkheden om kennis te blijven uitwisselen”.

Wat houdt het programma concreet in?

Rutgers: “Een onderwijsinstelling in Bangladesh wil bijvoorbeeld een beroepsopleiding ontwikkelen op het gebied van drinkwatervoorzieningen. Ze hebben daarbij behoefte aan zowel inhoudelijke expertise, als aan het ontwikkelen van een goed curriculum en ze willen het personeel bijscholen. Wij kunnen bijvoorbeeld een samenwerking mogelijk maken met een gespecialiseerde Nederlandse onderwijsinstelling om samen een goed curriculum te ontwikkelen en de docenten te trainen in nieuwe lesmethoden.

Lokale bedrijven die grote behoefte hebben aan goed opgeleide waterbeheerders worden uitgenodigd mee te financieren. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van trainingen aan bijvoorbeeld agrarische coöperaties in Burundi die boeren helpen om de voedselproductie te vergroten en te verbeteren. Of aan een NGO in Albanië die voorlichting geeft over vrijheid van pers en meningsuiting”.

OKPofficieel van start

Welke thema’s staan centraal?

In het programma staat een aantal thema’s van de Nederlandse overheid centraal, zoals voedselzekerheid, Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR), veiligheid en rechtsorde, energie en water. “We hebben verder op basis van behoeften een onderverdeling gemaakt in de landen”, legt Rutgers uit. “Daarbij hebben we 18 landen bepaald waar we de instrumenten het meest intensief gaan inzetten zoals Bangladesh, Vietnam, Kenia, Burundi, Zuid Afrika, Oeganda en Palestijnse gebieden".

Een ander belangrijk thema bij OKP is inclusie van gemarginaliseerde groepen. Denk aan vrouwen, LHGBT’ers en bevolking in rurale gebieden. Nuffic zorgt ervoor dat met dit programma deze groepen ook worden bereikt.

“We maken nu landenreizen om het programma zo goed mogelijk in te zetten per land. In Kenia, Bangladesh, Myanmar, Mozambique, Zuid-Afrika en Burundi praatten onze medewerkers, vaak samen met ambassade-specialisten, met diverse lokale organisaties”, aldus Rutgers.

Wat moet het opleveren?

“Over 5 jaar willen we dat mensen en organisaties en partnerschappen in de 50 landen waar we het programma uitrollen hun competenties, kennis en vaardigheden zodanig hebben versterkt dat ze een significante bijdrage kunnen leveren aan de verdere groei van hun samenleving”, stelt Rutgers. 

Meer weten over het Orange Knowledge Programme? Kijk op onze website.

Laatste wijziging: 20-03-2018 10:32