Nuffic verwelkomt rapport KNAW

Publicatiedatum: 11-07-2017 12:40

De KNAW publiceerde vandaag het lang verwachte rapport “Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs”. Minister Bussemaker verzocht de KNAW om een verkenning te doen naar taalbeleid op de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Het rapport onderschrijft het belang van internationalisering en bevat diverse aanknopingspunten voor een weloverwogen keuze voor Engels als voertaal.

De KNAW stelt in haar rapport dat de taalkeuze voor iedere opleiding afzonderlijk moet worden gemaakt, rekening houdend met de inhoud en doelstellingen van de opleiding. Ook moet er gezorgd worden voor taalvaardigheid van docenten en integratie van buitenlandse en Nederlandse studenten en docenten. Daarnaast moet er ook oog blijven voor de Nederlandse taalvaardigheid.

Positieve ontwikkeling

Nuffic ziet het toenemende gebruik van Engels in het onderwijs als een positieve ontwikkeling. Goed onderwijs in een andere taal biedt studenten de mogelijkheid om hun taalvaardigheid te verbeteren en hun perspectief op de wereld te vergroten. De aanwezigheid van internationale studenten en docenten in de international classroom zorgt er bovendien voor dat studenten internationale ervaring opdoen waar zij op de arbeidsmarkt profijt van zullen hebben. 

De kwaliteit van het onderwijs moet altijd voorop blijven staan. Er moet een visie zijn op de balans tussen het Nederlands en Engels met aandacht voor taalvaardigheid, internationale competenties en toepassing per vakgebied. Het rapport van de KNAW biedt op die vlakken veel aanknopingspunten voor een weloverwogen taalkeuze.

Leren van het voortgezet onderwijs

“We zien veel goede voorbeelden in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, bijvoorbeeld op tweetalige middelbare scholen. Leerlingen volgen daar minimaal de helft van de vakken in een vreemde taal. Zo is er enorm veel aandacht voor taalvaardigheid van docenten en leerlingen, maar óók voor internationale vaardigheden.” zegt Freddy Weima, directeur van Nuffic. “Het hoger onderwijs kan veel leren van de aanpak die daar gehanteerd wordt.”

Merendeel Engelstalige programma’s op de universiteiten

Er worden steeds meer Engelstalige programma’s aangeboden in het (hoger) onderwijs. Het merendeel van de Engelstalige opleidingen is te vinden op de universiteiten; 20% van de bacheloropleidingen wordt volledig in het Engels aangeboden, in de masterfase is dat een kleine 70%. Op hogescholen ligt het percentage Engelstalige programma’s met 8,2% een stuk lager. 

De Nederlandse hogescholen en universiteiten spreken hun waardering uit voor het rapport van de KNAW. In het hbo wordt de taal van de opleiding al gebaseerd op de inhoud en aard van de opleiding. De universiteiten ontwikkelen een gezamenlijk kader voor taalbeleid waarin ze de genoemde aandachtspunten oppakken. Binnen dat gemeenschappelijke kader kunnen de universiteiten hun eigen keuzes maken. 

Download ons standpunt over Engels in het hoger onderwijs(100 kB).

Laatste wijziging: 28-11-2017 10:25