EP-Nuffic News

Samenwerking EP-Nuffic en AcademicTransfer

Samenwerking EP-Nuffic en AcademicTransfer

gepubliceerd 21-07-2015 08:59

EP-Nuffic en AcademicTransfer werken sinds 29 juni officieel samen. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die beide organisaties, Freddy Weima namens EP-Nuffic en Jeroen Sparla namens AcademicTransfer, die dag ondertekenden.

Lees verder...

NHL en Stenden willen internationaal uitbreiden

gepubliceerd 07-07-2015 09:52

De hogescholen NHL en Stenden willen per september 2016 fuseren. Samen willen ze hun rol in de regio versterken en internationaal uitbreiden. Dit onder meer in Thailand en China, zo meldt Scienceguide.

Lees verder...

Nu in Transfer: de opkomst van online masters

Nu in Transfer: de opkomst van online masters

gepubliceerd 01-07-2015 14:07

Online heeft de toekomst, ook in internationalisering. Daarom in de nieuwe Transfer ruim aandacht voor digitale masters, videoconferencing en andere vormen van online samenwerking. Plus: een uitgebreid interview met “mister internationalisation” Hans de Wit.

Lees verder...

Internationaal onderwijs belangrijk voor bedrijfsleven

gepubliceerd 01-07-2015 15:55

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft veel te winnen bij internationalisering van het onderwijs. Dat was de boodschap van Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, bij de derde consultatiebijeenkomst over de strategische agenda van EP-Nuffic. Voor EP-Nuffic is daarbij een belangrijke verbindende rol weggelegd, zo werd duidelijk.

Lees verder...

Welkom op Open Nuffic Neso-dag

gepubliceerd 29-06-2015 13:52

Op 8 september 2015 organiseert EP-Nuffic de Open Neso-dag. Medewerkers van hogeronderwijsinstellingen kunnen ’s middags face-to-face in gesprek met de directeuren en Chief Representative Officers van Neso-kantoren. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 26 augustus.

Lees verder...

Oefenen met e-enrolment internationale student

gepubliceerd 30-06-2015 09:51

Het aanmelden van buitenlandse studenten moet eenvoudiger worden. Daarom komen er ‘e-enrolment’-pilots, zo meldt DUO. Daarbij wordt geoefend met gegevens van Vlaamse en Chinese studenten.

Lees verder...

Terugblik consultatierondes Strategische Agenda 2015-2020

gepubliceerd 29-06-2015 10:21

Als nieuwe organisatie maken wij nieuwe plannen. Op dinsdagmiddag 30 juni vindt de laatste consultatieronde plaats over de Strategische Agenda 2015-2020 van EP-Nuffic. De eerdere sessies hebben al veel waardevolle suggesties opgeleverd.

Lees verder...

Employer toolkit: zo neem je een buitenlandse student in dienst

gepubliceerd 29-06-2015 09:50

Werkgevers durven buitenlandse studenten vaak niet aan te nemen, omdat ze afgeschrikt worden door de extra procedures die hierbij komen kijken. Leuker kunnen we het niet maken, maar wel overzichtelijker: EP-Nuffic heeft drie factsheets gemaakt waarin alle procedures op een rijtje staan.

Lees verder...

Normbedragen per 1 juli 2015

gepubliceerd 25-06-2015 17:12

Bij een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), een verblijfsvergunning (VVR) of een tewerkstellingsvergunning (TWV) wordt gecontroleerd of de vreemdeling over voldoende middelen beschikt. Deze normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Hieronder vindt u de bedragen die gelden per 1 juli 2015.

Lees verder...

Canadese studiebeurzen voor Nederlandse studenten

gepubliceerd 25-06-2015 17:10

De Irving K. Barber British Columbia Scholarship Society stelt tien studiebeurzen beschikbaar voor Nederlandse studenten die in het studiejaar 2015-2016 in de Canadese provincie Brits-Columbia willen studeren. Deze 'Victory in Europe Scholarships' hebben een waarde van $10.000 per student.

Lees verder...

Toelatingstesten voor universiteiten VS op Cuba

gepubliceerd 25-06-2015 16:35

Voor het eerst kunnen Cubanen in hun eigen land een toelatingstest doen voor een Amerikaanse universiteit. Dat meldt de Wall Street Journal.

Lees verder...

Inspiratieverhaal mbo: Aeres Groep

gepubliceerd 14-06-2015 23:11

Internationalisering is nu stevig in onze organisatie ingebed. “We moeten ophouden om studenten uit Afrika hierheen te brengen; het cultuurverschil is veel te groot. We moeten onze kennis dáárheen brengen." Aldus een stellige Jan Gundelach, projectmanager Europe & Africa van Groenhorst, een van de zeven mbo-scholen van de Aeres Groep.

Lees verder...

Inspiratieverhaal mbo: ROC Nijmegen

gepubliceerd 14-06-2015 23:23

Bij de nieuwe opleiding MBO-Verpleegkunde Euregio van ROC Nijmegen besteden leerling-verpleegkundigen hun volledige stagetijd in Duitsland of België. Ook de docenten moeten regelmatig naar het buitenland. "Een goed geworteld contact komt niet tot stand als je elkaar alleen maar mailt of belt."

Lees verder...

Save the dates: netwerkdagen en cursus Mobstacles

gepubliceerd 25-06-2015 10:33

Het Mobstacles/Euraxess-team van EP-Nuffic signaleert mobiliteitsobstakels voor buitenlandse studenten en onderzoekers en probeert deze zoveel mogelijk weg te nemen. Komend najaar organiseert EP-Nuffic diverse bijeenkomsten op het terrein van immigratieprocedures, belastingen en ziektekosten.

Lees verder...

Kroaten nog geen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt

gepubliceerd 22-06-2015 15:40

Kroaten mogen fulltime werken in Nederland, maar moeten daarvoor wel een vergunning aanvragen. De regering heeft deze overgangsmaatregel met drie jaar verlengd. Voor Kroatische studenten blijven versoepelde regels van kracht.

Lees verder...

Vrijstelling visumplicht voor Verenigde Arabische Emiraten en ACP-landen

gepubliceerd 22-06-2015 14:32

In mei 2015 heeft de EU verdragen getekend met de Verenigde Arabische Emiraten en met de zogeheten ACP-landen. Burgers uit deze staten zijn voortaan vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in het Schengengebied.

Lees verder...

Chinese bursalen willen af van gastenstatus

gepubliceerd 18-06-2015 12:53

Chinese beurspromovendi in Utrecht willen de status van student of werknemer krijgen. Dat meldt het digitale universiteitsblad DUB. De Chinezen hebben in Utrecht de status van gast en dat heeft praktische en financiële gevolgen.

Lees verder...

Mkb laat buitenlandse student vaak links liggen

gepubliceerd 17-06-2015 12:25

Kleine bedrijven maken nog weinig gebruik van het aanbod aan internationale studenten op de arbeidsmarkt. Dat is een conclusie van Duits onderzoek in vier landen, waaronder Nederland. Hier is dat deels te wijten aan hoge leges.

Lees verder...

Nederlandse studenten brengen bloemenparken naar China

Nederlandse studenten brengen bloemenparken naar China

gepubliceerd 24-06-2015 11:52

Deze week is een Chinese onderwijsdelegatie voor drie dagen in Nederland. Tijdens dit bezoek wordt de samenwerking tussen Nederlandse en Chinese onderwijsinstellingen en overheden bezegeld. Samenwerking met China op het terrein van het middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs krijgt hierdoor de komende jaren een nieuwe impuls.

Lees verder...

Hoe erken je een MOOC?

gepubliceerd 15-06-2015 10:12

Nieuwe vormen van onderwijs stellen onderwijsvergelijkers voor een nieuwe uitdaging. Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Europese centra voor onderwijsvergelijking heeft EP-Nuffic dit punt op de strategische agenda gezet. EP-Nuffic organiseert de ENIC-NARIC-meeting van 2016.

Lees verder...

Laatste wijziging: 12-06-2015 15:07