Nuffic bondgenoot van Gelijke Kansen Alliantie

Publicatiedatum: 17-04-2018 10:00

Aandacht voor kansenongelijkheid blijft nodig, zo blijkt uit het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2018’. De Gelijke Kansen Alliantie werkt aan dit thema en ziet Nuffic daarbij als bondgenoot.

2 jaar geleden constateerde de Inspectie van het Onderwijs dat de kansenongelijkheid tussen kinderen van laag- en die van hoogopgeleide ouders toenam. Een zorgwekkend signaal, dat voor het ministerie aanleiding was om de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) op te richten: een groot netwerk van gemeenten, scholen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Zij zetten zich gezamenlijk in voor meer kansengelijkheid door kennis te delen en samen te werken.

Verbreden

Vorige week presenteerde de Inspectie ‘De Staat van het Onderwijs’, het Onderwijsverslag over het schooljaar 2016/17. Er zijn lichtpuntjes, maar ook ontwikkelingen die de kansenongelijkheid verder kunnen verscherpen. Reden voor OCW om de alliantie te verdiepen en te verbreden. Daartoe werd eind maart al een bijeenkomst georganiseerd met de ministers Slob en Van Engelshoven. Nilay Avar vertelde tijdens die bijeenkomst over de visie van Nuffic op internationalisering en gelijke kansen.

Kloof

“Juist voor jongeren die van huis uit minder interculturele bagage meekrijgen, is het van belang om op school een passende vorm van internationalisering aan te bieden”, betoogde Avar. “Anders wordt de kloof alleen maar groter tussen studenten die ‘internationaal competent’ zijn, en studenten die dat niet zijn.”


Mobiliteit is een krachtig internationaliseringsinstrument, weet Avar. “Studenten met buitenlandervaring vinden gemakkelijker aansluiting op de arbeidsmarkt en in de samenleving.” Maar door onder meer de kosten en onbekendheid met de mogelijkheden gaat slechts 7 procent van de mbo-studenten de grens over voor stage of studie.

Dichtbij huis

Daarom wil Nuffic ook inzetten op internationaliseren in de eigen omgeving – ‘internationalisation at home’ - door bijvoorbeeld het benutten van diversiteit in de klas, virtuele mobiliteit en stages bij internationale bedrijven in Nederland. “Nuffic ondersteunt scholen hierbij met eTwinning, een programma tweetalig mbo en door het delen van goede voorbeelden.”

“Dat je niet per se naar China hoeft te gaan, sprak mij vooral aan in het verhaal van Nuffic”, zegt Monaïm Benrida, programmaleider van de GKA. “Internationalisering kan ook dichtbij huis plaatsvinden, door de verschillende achtergronden van leerlingen te gebruiken. Dat is waar het ons om gaat: talenten optimaal benutten.”

Bondgenoot

Benrida legt uit dat Nuffic niet per ongeluk aanwezig was op de bijeenkomst. “Internationalisering is erg belangrijk, zeker in een Nederland dat super divers aan het worden is. Daarom zie ik Nuffic als een bondgenoot.”

De kans is dan ook groot dat de programma’s van Nuffic ter sprake komen in de vele gesprekken met scholen en gemeenten die Benrida de komende tijd gaat voeren. “Maar alleen als er een concrete vraag is, zoals: ‘Ik wil iets met internationalisering, maar niet in een vliegtuig naar een verre bestemming’. Makelen en schakelen – dat is onze rol.”

Laatste wijziging: 17-04-2018 07:46