Chinees in voortgezet onderwijs is hot

Publicatiedatum: 17-04-2018 10:00

Dit voorjaar doen 170 vwo-leerlingen eindexamen Chinees. In 2011 waren dat er nog 20. Jessica Paardekooper van Nuffic en docent Chinees verwacht dat het er volgend jaar nog veel meer zullen zijn. “Met Chinees onderscheid je je als leerling”.

Chinees is dit schooljaar voor het eerst officieel een eindexamenvak.15 scholen bieden het als schoolexamen aan. Omdat er geen centraal eindexamen Chinees is, moeten docenten zelf examens en oefentoetsen maken. 

Netwerk Chinese Taal & Cultuur

Nuffic ondersteunt de docenten hierin via het Netwerk Chinese Taal & Cultuur en bewaakt de kwaliteit van de examens. “Het is veel werk om al die toetsen te maken voor lezen, spreken, schrijven, cultuur en literatuur”, legt coördinator Jessica Paardekooper uit. ”Bovendien is er vaak maar 1 docent per school dus je kunt het niet samen doen met een collega.”

Sinds januari van dit jaar richt het netwerk zich uitsluitend op scholen die Chinees als eindexamenvak aanbieden. Voor die tijd was het voor alle scholen die ‘iets’ met Chinees deden. Dat kon ook een cursus van 10 weken zijn of een excursie naar China.

“Dat was een ongelijksoortige groep scholen”, zegt Paardekooper. “We kunnen nu veel gerichter werken. 20 scholen zijn bij ons netwerk aangesloten. Er is een gezamenlijke databank waarin alle toetsen verzameld wordt zodat niet iedere docent het wiel hoeft uit te vinden.” Nuffic ontwikkelt en bewaakt het niveau van de examens en organiseert studiedagen en conferenties.

Pilot

In 2010 startte het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO een pilot Chinees met 9 scholen. De scholen konden kiezen voor 2 varianten: een lange en een korte variant. De lange variant heeft dezelfde studielast en dezelfde positie als de andere moderne vreemde talen (met uitzondering van Engels). Leerlingen kunnen het vak dan inruilen voor een andere moderne vreemde taal. De korte variant wordt alleen als keuzevak aangeboden vanaf klas 4.

Op basis van deze pilot besloot het ministerie van Onderwijs in 2013 dat de taal voor vwo’ers een eindexamenvak mocht worden. ‘Nederland is gebaat bij goede relaties met China. Kennis van de Chinese taal en cultuur is daarvoor onontbeerlijk”, schreef toenmalig staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Maar het duurde tot dit schooljaar dat het vak werd vrijgegeven voor alle vwo’ers.

Chinees op school: van pilot naar invoering

Populairder dan Frans en Duits

Paardekooper, parttime docent Chinees aan het Wolfert Tweetalig in Rotterdam, verwacht dat de komende jaren veel meer scholieren Chinees gaan volgen. Nu bieden 70 scholen het vak aan. “In 2013 is besloten dat het een eindexamenvak mag worden. Dus veel leerlingen zitten nu in 5 vwo.”

Op haar school is Chinees tot en met klas 3 voor havo en vwo verplicht. “Wij zijn een excellente school en mogen het daardoor ook aan de havo aanbieden. 40 procent van de leerlingen gaat er na klas 3 mee door. Het is veel populairder dan Frans en Duits”, aldus Paardekooper.

“Ik zie dat leerlingen er veel plezier in hebben. Het is puzzelen en tekenen en het gedeeltelijk beheersen van zo’n moeilijke taal zorgt voor een succeservaring”. Paardekooper vindt het jammer dat het vak nu niet voor havisten is opengesteld. “Bij ons op school doen volgend jaar 14 havisten eindexamen. Waarom zouden zij dit niet kunnen?”

Veel media-aandacht

Het streven van Paardekooper is dat Chinees een ‘gewoon’ vak gaat worden. Het draagt volgens haar sterk bij aan internationalisering. “Taal en cultuur zijn met elkaar verbonden. Je moet je inleven in iemand aan de andere kant van de wereld. En Chinees wordt steeds belangrijker. Er is net weer een handelsmissie geweest en ik merkte het aan alle berichten in de media toen Nuffic een persbericht publiceerde over het eindexamen Chinees. Ik had niet verwacht dat er zoveel aandacht voor dit onderwerp zou zijn.”

Het eerste officiële eindexamen Chinees kreeg veel aandacht in de media. Niet alleen landelijk zoals onder meer in De Volkskrant, AD en BNR Radio. Maar ook regionaal: RTV Rijnmond, RTV Arnhem en de PZC/Zeeuwse Courant.

Laatste wijziging: 17-04-2018 10:32