Internationale erkenningsexperts komen samen in Amsterdam

Publicatiedatum: 21-06-2016 05:55

Op 20 en 21 juni 2016 organiseert EP-Nuffic de jaarlijkse bijeenkomst van de ENIC- en NARIC-netwerken. Het is voor het eerst dat deze bijeenkomst in Nederland plaatsvindt. Deze netwerken voor onderwijsvergelijking spelen een cruciale rol in het stroomlijnen van de internationale erkenning van opleidingen en diploma’s.

120 experts uit 55 landen

Lucie de Bruin, afdelingshoofd Onderwijsvergelijking van EP-Nuffic, is er trots op dat de bijeenkomst in Nederland plaatsvindt: “120 experts uit 55 landen komen deze dagen bij elkaar om kennis uit te wisselen rond het vergelijken en erkennen van diploma’s. Dit jaar zal het meer dan ooit gaan over de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs. Wij zijn dan ook verheugd dat Susana Menéndez, voorzitter van de Landelijke Taskforce Vluchtelingenproblematiek en lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, een keynote verzorgt. Zij heeft als geen ander zicht op de route die vluchtelingstudenten moeten afleggen om goed in te kunnen stromen in het onderwijs.”

Diploma-erkenning en -waardering

De afdeling Onderwijsvergelijking van EP-Nuffic is aangewezen als ENIC-NARIC-centrum voor Nederland. ENIC staat voor European Network of Information Centres in the European Region, NARICstaat voor National Academic Recognition Information Centres in the European Region. De Europese ENIC- en NARIC-centra werken nauw samen in het ontwikkelen van beleid voor de erkenning van diploma's.

Via EP-Nuffic worden diploma’s uit het buitenland gewaardeerd, de echtheid van diploma’s gecontroleerd en worden diplomabeschrijvingen afgegeven voor Nederlanders die naar het buitenland vertrekken. Via de EP-Nuffic website zijn de verschillende onderwijssystemen van landen over de hele wereld terug te vinden. Recent is hier het Syrische onderwijssysteem aan toe gevoegd.

Laatste wijziging: 24-10-2016 12:28