Nieuwe tool met data over mobiliteit gelanceerd

Publicatiedatum: 11-01-2017 16:55

Sinds het studiejaar 2006/2007 is het wereldwijde marktaandeel van Nederland qua internationale studenten met circa 15% gegroeid. Ons land scoorde daarmee boven het wereldgemiddelde. Deze cijfers en nog veel meer data over mobiliteit zijn te vinden via de nieuwe ‘Market Information Tool’ (MIT), die EP-Nuffic op 11 januari 2017 heeft gelanceerd.

Read this article in English

De nieuwe tool (login vereist) combineert verschillende datasets van DUO, Unesco en EP-Nuffic zelf en maakt zo een systematische vergelijking tussen de verschillende doellanden voor studentenwerving mogelijk. Marketeers kunnen bijvoorbeeld de instroom bij hun eigen instelling vergelijken met die in Nederland als geheel, en die weer met alle diplomamobiliteit wereldwijd.

Afbeelding lancering  MIT

MIT kan Nederlandse instellingen ondersteunen bij de werving van internationale studenten. Dit in aanvulling op de reeds bestaande market information reports over landen met een Neso-kantoor.

Gratis beschikbaar

De tool is in samenwerking met marketeers netwerk DHENIM ontwikkeld. Met een ervaren statisticus van Tilburg University zijn alle indicatoren gecheckt op relevantie. MIT is gratis beschikbaar voor Nederlandse instellingen. In verband met de concurrentiegevoeligheid van deze Engelstalige informatie moeten medewerkers van instellingen zich eerst registreren.

In aanvulling op de generieke tool, biedt EP-Nuffic ook betaalde dienstverlening aan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een benchmark van een eigen opleiding, faculteit of instelling ten opzichte van andere instellingen te laten uitvoeren, of assistentie te krijgen bij de selectie van doellanden.

Gezamenlijke Study in Holland branding

In 2013-14 was 2% van de studentenpopulatie wereldwijd internationaal mobiel voor een diploma – een situatie die zeer stabiel is sinds de jaren tachtig. Nederland deed het qua (groei van de) internationale instroom beter dan het wereldgemiddelde. Ons marktaandeel steeg sinds 2006/2007 met circa 15 % tot bijna 2 op elke 100 mobiele studenten wereldwijd.

Ook in 2015 en 2016 groeide de internationale instroom fors door. De internationale activiteiten van de hoger onderwijsinstellingen en de gezamenlijke Study in Holland branding, lijken dus hun vruchten af te werpen

Voor meer informatie over de Market Information Tool kunt u contact opnemen met Daan Huberts (dhuberts[at]epnuffic.nl). Meer informatie over Study in Holland via studyinholland[at]epnuffic.nl

Laatste wijziging: 16-01-2017 10:45