Nieuwe subsidieregeling voor po en vo

Publicatiedatum: 06-06-2017 13:40

Kan jouw school een extra stimulans gebruiken voor internationaliseringsactiviteiten? Maak dan gebruik van de nieuwe subsidieregeling internationalisering voor primair en voortgezet onderwijs.

Het verwerven van internationale competenties staat centraal in de IPV-regeling (Internationalisering Po en Vo). Het doel van de regeling is het ontwikkelen van internationale oriëntatie, kennis, communicatie en reflectie bij leerlingen en leerkrachten. 

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor verdere ontwikkeling van internationalisering van het curriculum en voor mobiliteit van leerlingen, leerkrachten en studenten aan lerarenopleidingen.

Meer informatie primair onderwijs

Kijk op onze website voor meer informatie, de algemene voorwaarden en de handleiding voor het aanvragen van subsidie voor het primair onderwijs.

Meer informatie voortgezet onderwijs

Meer informatie, de algemene voorwaarden en de handleiding voor het aanvragen van subsidie voor het voortgezet onderwijs vind je op onze website.

Subsidie voor stages lerarenopleidingen

Studenten van lerarenopleidingen kunnen onder bepaalde voorwaarden IPV-subsidie aanvragen voor een onderwijskundige stage in het buitenland. Een onderzoekscomponent moet daar dan deel van uitmaken. Meer informatie vind je op onze website.

Digitaal aanvragen

IPV-subsidie voor mobiliteit kan alleen aangevraagd worden voor het schooljaar 2017-2018. Voor curriculumontwikkeling kan subsidie worden aangevraagd voor de schooljaren 2017-2018 tot en met 2019-2020. Aanvragen kunnen ingediend worden via ons digitale systeem Delta.

Laatste wijziging: 17-10-2017 16:03