Nieuwe editie Europees erkenningshandboek gepubliceerd

Publicatiedatum: 29-03-2016 13:45

De tweede editie van het Europese erkenningshandboek voor admissions officers is eind maart gepubliceerd. Het handboek is uniek in zijn soort en een ‘must read’ voor iedereen die eerlijke erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs nastreeft.

Het Europees erkenningshandboek voor het hoger onderwijs werd voor het eerst in 2013 gelanceerd en heeft de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen. De meerwaarde van het handboek zit in de praktische inslag van de aanbevelingen en de vele voorbeelden, die een vertaling zijn van de internationale regelgeving voor de erkenning van diploma’s, de zogenaamde Lissabon Erkenningsconventie (LRC).

Wat is er veranderd?

Wat is er veranderd? De tweede editie bevat een update naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen in de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA), zoals de adoptie van de Europese aanpak in kwaliteitszorg voor joint programmes en nieuwe good practices voor de aanpak van vluchtelingen. Ook zijn de bronnen en links bijgewerkt.

Interne kwaliteitszorg

Het handboek is ook relevant voor degenen die standaard 1.4 van de nieuwe ‘European Standards & Guidelines for Quality Assurance’ willen implementeren. In deze standaard staat onder andere de aansporing om erkenning op  te nemen als onderdeel van de interne kwaliteitszorg. De manual bevat good practices in erkenning op basis van de Lissabon Erkenningsconventie en is dus bruikbaar voor de inrichting van een erkenningsprocedure.

Coördinatie door EP-Nuffic

Een consortium van ENIC-NARIC's heeft het handboek samengesteld, in nauwe samenwerking met hogeronderwijsinstellingen uit de Europese Hoger Onderwijsruimte, en vertegenwoordigers van deze instellingen zoals de European University Association (EUA), de Hochschulrektorenconferenz (HRK), Tuning en de European Students Union. De coördinatie was in handen van EP-Nuffic.  

In verband met de vluchtelingencrisis en de vraag hoe om te gaan met de erkenning van kwalificaties, zijn de aanbevelingen hiervoor in een aparte brochure gepubliceerd.

Recognition of qualification holders without documentation (722 kB)

Laatste wijziging: 04-04-2016 14:52