'Twee studenten op een kamer kan woningnood verzachten’

Publicatiedatum: 26-06-2018 10:00

Scheidend Kences-directeur Ardin Mourik maakt zich zorgen over het woningtekort voor het groeiende aantal internationale studenten. “We moeten bijbouwen en creatiever gaan denken. Twee studenten op een kamer bijvoorbeeld.”

De kamernood onder internationale studenten was vorige zomer een hot item. Wat staat ons dit jaar te wachten?

”We verwachten in de maanden augustus tot en met november weer flinke tekorten. De druk op de woningmarkt is zeker zo groot. Maar we zien ook dat er initiatieven zijn ontplooid om deze piekbelasting op te vangen. In een aantal steden is veel meer tijdelijke opvang geregeld. Dus ik heb de stille hoop dat we toch iets beter zijn voorbereid.“ 

Welke stappen zijn er gezet om de huisvestingsproblemen aan te pakken?

“De Vereniging Hogescholen, VSNU en Nuffic hebben hard gewerkt aan een betere informatievoorziening. Het is belangrijk om eerlijk te communiceren over wat buitenlandse studenten kunnen verwachten. In hun internationaliseringsagenda zetten VH en VSNU in op 5 verbeterpunten zoals structureel overleg tussen onderwijsinstellingen, gemeentes en woningcorporaties.

Kences werkt eraan om de enquêtes voor de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting door meer internationale studenten in te laten vullen zodat we een beter beeld krijgen. Daarnaast zijn we met het ministerie van Onderwijs in gesprek om de prognoses over de aantallen studenten te verbeteren. Op de lange termijn moeten we dit tekort aan kamers inlopen. Voor de korte termijn moeten we inzetten op meer noodopvang en betere informatie.”

Komt er een nieuw Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting?

“Ja, het is de verwachting dat het actieplan in september naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. In het Landelijk Platform Studentenhuisvesting hebben we een eerste versie besproken. De contouren zijn al duidelijk: een goede match tussen vraag naar en aanbod van studentenwoningen is alleen vast te stellen op lokaal niveau. Dus op dat niveau moeten er afspraken worden gemaakt tussen gemeentes, huisvesters en onderwijsinstellingen.”

Is er structureel overleg tussen onderwijsinstellingen en gemeentes en corporaties? Dat was toch een van de doelen van het vorige Actieplan Studentenhuisvesting dat in 2016 afliep?

“Niet in alle gemeentes is er overleg waar alle drie partijen bij aanwezig zijn. Wel in de 4 grote steden en bijvoorbeeld in een stad als Groningen waar de druk op de woningmarkt groot is. Maar het is niet altijd structureel. Studentenhuisvesters en gemeentes overleggen al jaren met elkaar. Het zou goed zijn als het onderwijs daar meer bij aanwezig is. Hopelijk werkt de oproep van het kabinet om de lokale samenwerking op te zoeken daarbij als katalysator.”

Waarom is het zo lastig om deze 3 partijen bij elkaar te krijgen?

“Huisvesting is voor de onderwijsinstellingen geen kerntaak, het is niet hun dagelijkse business. Maar het is natuurlijk ook in hun belang dat dit goed wordt geregeld.”

Je hebt al vaker je zorgen geuit over de toekomst omdat naar verwachting het aantal internationale studenten tot 2025 met 40% zal groeien. Wat moet er gebeuren?

“Het lijkt soms of de groei van het aantal internationale studenten een autonome ontwikkeling is. Maar er vindt ook veel werving door de instellingen plaats. En bijvoorbeeld door de Brexit wordt Nederland ook aantrekkelijker als studiebestemming. Ik maak me zorgen over die groei. Er moet bijgebouwd worden, maar misschien moeten we ook creatiever gaan denken. 2 studenten op één kamer bijvoorbeeld. Dat gebeurt in het buitenland ook en dat scheelt enorm in de vraag naar kamers. “

Per september word je directeur van de PO-Raad. Hoe kijk je terug op het directeurschap van Kences?

“”Mijn opvolger krijgt een mooie klus. Ik heb in de afgelopen 3,5 jaar mijn steentje kunnen bijdragen aan de hele keten rond de internationale student. Van aankomst tot en met de binding. En samen met VH, VSNU en Nuffic hebben we hard gewerkt om die keten te versoepelen. Daar hebben we veel stappen in gezet met als doel: goed onderwijs. Dat neem ik mee naar de PO-Raad want ook het basisonderwijs kan nog veel meer internationaliseren.”

Laatste wijziging: 26-06-2018 09:33