Minister Bussemaker bezoekt Indonesië

Publicatiedatum: 15-02-2017 12:37

Studentenmobiliteit, toegepast onderzoek en de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt stonden centraal tijdens het bezoek van minister Jet Bussemaker aan Indonesië. De minister werd tijdens haar bezoek aan onder meer Jakarta en Yogyakarta begeleid door een kleine delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de Vereniging Hogescholen, de VSNU en EP-Nuffic.

Een hoogtepunt was de opening van het Erasmus Training Centre (ETC), een initiatief van 4 Nederlandse instellingen (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Stenden Hogeschool en Vrije Universiteit Amsterdam), de ambassade in Jakarta en EP-Nuffic.

Het ETC heeft als voornaamste doel om mobiliteit van studenten en wetenschappers te bevorderen door het aanbieden van training op het gebied van taalverwerving (Engels, Nederlands, Indonesisch) en academische vaardigheden. Daarnaast zal het ETC een platform bieden voor het aanbieden van trainingen door Nederlandse instellingen aan Indonesische professionals.

Minister Bussemaker zei in haar toespraak: “Ik hoop dat het nieuwe Erasmus Training Centre meer contact tussen Indonesië en Nederland kan bevorderen en kan bijdragen aan de verdere internationalisering van het Indonesische en Nederlandse onderwijs. Ik feliciteer de deelnemende Nederlandse instellingen en de overige partners met deze unieke samenwerking.”

Bezoek Neso

Voor EP-Nuffic was het bezoek aan het Netherlands Education Support Office (Neso) Indonesië een bijzonder moment. Algemeen directeur van EP-Nuffic Freddy Weima en Nuffic Neso-directeur Mervin Bakker presenteerden de Neso-activiteiten op het gebied van promotie, alumni, capaciteitsopbouw, Living Labs en projecten in het middelbaar beroepsonderwijs.

In haar dankwoord zei Minister Bussemaker: “Dit kantoor toont als geen ander de meerwaarde aan van onze Neso’s in het buitenland, met name in de promotie van het Nederlands hoger onderwijs en als verbinder tussen partijen uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Ik heb dan ook zeer veel waardering voor het harde werk van de Neso-medewerkers hier in Jakarta.”

Intensievere samenwerking

De minister en haar delegatie gebruikten het bezoek verder met name om de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap te verstevigen, bijvoorbeeld door de installatie van een Joint Working Group met de Indonesische overheid en ondertekening van een Road Map 2022 die in de komende periode nader zal worden ingevuld.

Daarnaast werd een tweetal projecten bezocht die mogelijk zijn gemaakt met het NICHE-programma, dat gericht is op capaciteitsversterking in het hoger onderwijs. Ook werd progressie geboekt in de samenwerking op het gebied van het middelbaar beroepsonderwijs. Zo zullen in de komende maanden meerdere pilotprojecten van start gaan op het gebied van tuinbouw.

Opgetogen

Neso-directeur Mervin Bakker toonde zich na afloop van het bezoek van de minister opgetogen: “Kort na het eveneens succesvolle bezoek van premier Rutte heeft de missie van minister Bussemaker laten zien dat we op de goede weg zijn met de onderwijs- en onderzoekssamenwerking met Indonesië.”

EP-Nuffic-directeur Freddy Weima voegt daaraan toe: “Gezien het toenemende belang van Indonesië voor de wereldeconomie en de internationale verhoudingen kan de betekenis van deze samenwerking voor ons land niet onderschat worden.”

Laatste wijziging: 15-02-2017 12:37