Minister belooft evaluatie Yantai-wet

Publicatiedatum: 16-06-2017 13:10

Ook de Eerste Kamer heeft de wet Bevordering internationalisering hoger onderwijs aangenomen. Demissionair minister Bussemaker beloofde de senatoren dat de wet, die het onder meer mogelijk maakt om een volledige Nederlandse opleiding aan te bieden in het buitenland, over 5 jaar wordt geëvalueerd.

De senaat nam de ‘Yantai-wet’ aan zonder te stemmen. Maar bij de behandeling werd duidelijk dat niet alle fracties enthousiast waren. De SP en GroenLinks vonden de noodzaak en de meerwaarde van nevenvestigingen in het buitenland niet duidelijk. De SP vermoedde commerciële motieven. GroenLinks sprak van kennisimperialisme en zou liever vergaande samenwerking zien, waardoor het onderwijs van lokale instellingen beter wordt.

D66 merkte op dat de discussie over het wetsvoorstel misschien wel al te zeer werd gekleurd door het plan van de Rijksuniversiteit Groningen om een vestiging te openen in het Chinese Yantai. Senator Rinnooy Kan vond het zelf ook van belang er alert op te zijn dat academische vrijheden daar niet onder druk komen te staan. Hij opperde om de Onderwijsinspectie daar een rol in te geven.
 

Meerwaarde

Bussemaker ontkende dat economisch belang voor haar voorop staat, laat staan imperialistisch belang. Instellingen moeten bij elk initiatief aantonen wat de meerwaarde is voor het Nederlandse onderwijs. De minister denkt dat zij de kwaliteit van hun opleidingen kunnen verbeteren door die aan te bieden in een andere context.
 
Het land van vestiging kan er volgens haar ook baat bij hebben dat het in aanraking komt met onze academische vrijheid. En studenten worden op deze manier gestimuleerd om niet alleen te reproduceren wat ze horen, maar ook vragen te stellen aan docenten. In hun verslaglegging moeten instellingen verantwoording afleggen over hun bijdrage aan de plaatselijke omgeving.

In een algemene maatregel van bestuur (AMvB), die Bussemaker na de zomer aan de Eerste en Tweede Kamer voorlegt, komt verder te staan dat instellingen duidelijk moeten maken wat zij doen met eventuele opbrengsten. Ook de kwaliteitszorg, mensenrechten, het ondervangen van financiële risico’s en het borgen van academische vrijheid komen in de AMvB aan bod.


Digitaliseren

De VVD vroeg of dit wetsvoorstel wel toereikend is om internationalisering te bevorderen. Nu al geeft een docent aan het Conservatorium van Amsterdam vanuit New York digitaal pianoles aan een student in China, zei senator Bruijn. En dat kan ook buiten instellingen om. Als digitaliseren het nieuwe internationaliseren is, vroeg hij, hoe zit het dan met zaken als kwaliteitszorg, instellingsbekostiging en macrodoelmatigheid?
 
Bruijn stelde Bussemaker voor om hier een integraal onderzoek aan te wijden, en daarin verschillende scenario’s en bijbehorende gevolgen uit te werken. In plaats daarvan wil de minister een aantal mensen een essay laten schrijven over wat er op ons afkomt, en daar ook de internationale dimensie bij betrekken. Mogelijk kan haar opvolger die essays gebruiken voor de volgende strategische agenda, zei Bussemaker. Zij hoopt ook op een publiek debat over digitalisering.
Laatste wijziging: 19-06-2017 17:24