In 2017 meer kans op subsidie Erasmus+

Publicatiedatum: 13-12-2016 10:00

Het budget van Erasmus+ gaat in 2017 fors omhoog. Het budget voor de sector primair en voortgezet onderwijs stijgt in totaal met 22 procent.

Ten opzichte van 2016 stijgt het budget voor de nascholingsprojecten (Key Action 1) met 15 procent, en voor de strategische partnerschappen (Key Action 2) zelfs met 24 procent.

Hogere slagingskans

Dit betekent dat de kans op toekenning van uw aanvraag voor een strategisch (school)partnerschap of nascholingsproject ook toeneemt. Dit jaar is het slagingspercentage van de aanvragen al behoorlijk gestegen. In 2014 was dat bij partnerschappen tussen alleen scholen 11 procent, in 2016 is dit slagingspercentage gestegen naar 62 procent.

Ook voor Key Action 1 geldt dat het slagingspercentage is gestegen ten opzichte van 2014. In 2016 lag dit op 93 procent.

Adviesgesprekken KA2

Heeft u een concreet projectidee en wilt u een aanvraag in het kader van KA2 Strategische Partnerschappen indienen? Heeft u de voorwaarden goed bestudeerd, maar heeft u nog vragen en kunt u advies gebruiken? Kom dan naar de projectadviesdag op vrijdag 27 januari 2017 in Den Haag.
Lees meer over het aanmelden voor een adviesgesprek op de website van Erasmus+.

Laatste wijziging: 14-11-2017 10:36