'Internationalisering valt of staat met de docent'

Publicatiedatum: 14-11-2017 10:00

Jos Walenkamp, lector Internationale Samenwerking aan De Haagse Hogeschool, neemt op 17 november afscheid. Na een loopbaan van ruim 40 jaar in de ontwikkelingssamenwerking en internationalisering was het lectoraat de kroon op zijn werk.

De Haagse Hogeschool had in 2009 de primeur met een lectoraat op het gebied van internationale samenwerking. Het doel was Nederlandse hogescholen meer en effectiever in te zetten bij ontwikkelingssamenwerking. Het opleiden van studenten tot wereldburgers was daar een onderdeel van.

Is dat doel bereikt?

“In praktijk bleek het niet te werken. Wij dachten dat het mes aan 2 kanten zou snijden: een internationaal hbo dat daardoor beter zou kunnen inspelen op de wensen van studenten en van de arbeidsmarkt, en een versterking van het hbo in ontwikkelingslanden. We hebben een aantal onderzoeken gedaan, drie samenwerkingsovereenkomsten gesloten, een conferentie met de Ghanese partners georganiseerd, maar na anderhalf jaar werd duidelijk dat het niet landde bij de Nederlandse hogescholen.”

En toen?

“De focus van het onderzoek is verlegd naar de vraag: hoe maak je studenten tot wereldburgers? Daaruit bleek dat een buitenlandverblijf veel effectiever is als een student geleerd wordt doelbewust internationale competenties te verwerven. Dat heeft geresulteerd in de PREFLEX-module. Omdat 80% van de studenten niet naar het buitenland gaat, hebben we die trainingsmodule aangepast voor de internationale opleidingen en de Nederlandse klassen. Dat is de Training in Interculturele Competenties.”

Wat zijn andere onderzoeksresultaten?

“Ons onderzoek naar het lesgeven in het Engels door Nederlandse docenten aan Nederlandse studenten wees uit dat dat nogal wat problemen met zich meebrengt. Zo bleek dat er minder stof kon worden overgebracht, dat er minder interactie was en dat het iedereen meer tijd kostte. Een oplossing is wellicht te vinden in de CLIL-aanpak die het tweetalig voortgezet onderwijs hanteert: het geïntegreerd leren van inhoud en taal. Wij hebben dat nu aangepast aan het hoger onderwijs en trainen daar docenten in.”

De focus is verschoven naar de docenten. Waarom?

“Internationalisering valt of staat met de docent. Docenten hebben heel veel taken, rollen en verantwoordelijkheden bij het internationaliseren van het onderwijs. Er rust een ongelooflijke last op hun schouders. Met een aantal collega-lectoren en Nuffic hebben we het Centre of Expertise for Global Learning (COEGL) opgericht om tot een nationale onderzoeksagenda te komen. Het accent ligt op het motiveren en equiperen, de rol en de professionele ontwikkeling van docenten.”

Wat heeft het lectoraat opgeleverd?

“Het lectoraat heeft 2 minoren ontwikkeld en heeft een lange lijst van publicaties opgeleverd. Op 17 november verschijnt het boek All the World’s a Stage, met daarin ons onderzoek van de afgelopen anderhalf jaar. Daarnaast heeft het lectoraat geleid tot een allesomvattend, doelgericht internationaliseringsbeleid. In 2020 wil De Haagse Hogeschool de meest internationale hogeschool zijn.”

Hoe gaat het lectoraat verder?

“Het lectoraat gaat verder onder de naam ‘Global Learning’ met Jos Beelen als lector, en richt zich op de internationalisering van het onderwijs en de docent.“

Was dit de kroon op je werk?

“Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. De Haagse Hogeschool is een heel inspirerende werkomgeving met al die verschillende studenten. Ik heb een minor Development Cooperation ontworpen en colleges gegeven. Het was een genot om les te geven aan een klas met heel veel verschillende nationaliteiten erin, en om onderzoek te doen met gemotiveerde docenten. Ook na mijn afscheid blijf ik college geven en word ik de eerste fellow van De Haagse Hogeschool.“

Het boek All the World’s a Stage is te bestellen bij Academische Uitgeverij Eburon.

 

Laatste wijziging: 14-11-2017 07:45