Internationale techniekstudent blijft vaakst in Nederland

Publicatiedatum: 07-07-2017 07:00

Ruim 38% van de 1.455 internationale studenten natuur of techniek die in het studiejaar 2007/2008 afstudeerden, had in 2014 een baan in Nederland. Voor alle internationale afgestudeerden is dat 34%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Nuffic.

Internationale techniekstudenten bleven vaker na afstuderen in Nederland wonen dan internationale afgestudeerden in andere studierichtingen. In 2014 stond 49% van de in 2007/’08 afgestudeerde internationale natuur- en techniekstudenten ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, tegen 44% van alle internationale afgestudeerden. De hbo’ers in deze sector (42%) bleven verhoudingsgewijs vaker in ons land wonen dan universitair opgeleiden (32%).

Meer kans op baan

Nederland is steeds meer in trek bij buitenlandse studenten. In 2007/’08 rondden 8.137 buitenlandse studenten hun opleiding af, in 2015/’16 waren dat er 13.642. Na economie (31%), studeerden de meeste internationale studenten (bijna 20%) vorig studiejaar af in een techniekopleiding.

Al eerder wees een studie uit dat internationale studenten in de studierichtingen Techniek, Gezondheid en Natuur gemiddeld vaker en langer in Nederland blijven. Deze studierichtingen bieden meer kans op een baan dan andere sectoren.

€1,57 miljard

Tussen juli 2015 en juni 2016 heeft het CBS in opdracht van Nuffic 3 metingen uitgevoerd van de zogenaamde stayrate (blijfkans) van in Nederland studerende internationale studenten. Geschat wordt dat tenminste 25% van de afgestudeerde internationale studenten een leven lang in Nederland zal blijven. Op basis van het rekenmodel dat het CBS hanteert, en de huidige in- en uitstroomcijfers levert dat een jaarlijks positief saldo op van €1,57 miljard. 

Download de analyse van de stayrate:

Analyse stayrate van internationale afgestudeerden: 2007-14(4.8 MB)

Bekijk de interactieve dashboards met de cijfers

Laatste wijziging: 07-07-2017 09:29