Internationale student vaker op kieslijst

Publicatiedatum: 20-03-2018 10:00

Politieke partijen proberen steeds vaker internationale studenten en expats te betrekken bij de lokale politiek. In een aantal gemeenten staan zij op de kieslijst en maken zich hard voor thema’s als integratie, huisvesting en internationaal georiënteerd onderwijs.

Burgers uit de Europese Unie kunnen stemmen en zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente waar ze geregistreerd zijn.

Dat betekent dat EU-studenten ook op 21 maart hun stem kunnen gaan uitbrengen. In Den Haag, Maastricht en Wageningen blijken na een korte rondvraag zelfs internationale studenten op de kieslijsten te staan.

Verkiezingsprogramma’s in het Engels

In veel gevallen kiezen partijen ervoor om hun verkiezingsprogramma’s te vertalen in het Engels. De gemeente Wageningen heeft zelfs een Engelstalig kieskompas opgesteld en in Maastricht hangen posters om internationale studenten en expats naar de stembus te lokken.

Ontbrekende stem

Op de kieslijsten komen steeds vaker internationale studenten en expats voor. M:OED (Maastricht: Open Eerlijk Democratisch) is opgericht om in de gemeenteraad een, voor hen tot nu toe ontbrekende, stem te geven aan internationals zoals expats en studenten.

De kandidatenlijst bestaat dan ook volledig uit (oud) internationale studenten en ondernemers. Zij maken zich hard voor verkiezingsthema’s als internationaal georiënteerd onderwijs, betere culturele activiteiten en uitgebreide uitgaansmogelijkheden.

Ook andere partijen in Maastricht propageren internationale thema’s in hun verkiezingsprogramma’s, maar hebben ondanks eerdere oproepen geen internationale leden voor hun lijsten weten te werven.

Integratie Nederlandse en buitenlandse studenten

In Wageningen heeft de jonge partij Connect ook internationale kandidaten op de lijst staan. De Italiaanse Lucrezia Baiocco, nummer 23 op de lijst, legt uit dat zij het belangrijk vindt dat er een stem wordt gegeven aan de internationale populatie van Wageningen. “Ik heb in de 4 jaar dat ik in Nederland ben voor mijn master Animal Sciences gemerkt dat het lastig is om je te mengen in de Nederlandse cultuur. Ik wil me dan ook inzetten om meer te doen aan integratie en daarmee de kans vergroten dat Nederlandse en buitenlandse studenten elkaar ontmoeten.”

Verkiezingsthema’s voor internationals

In verschillende verkiezingsprogramma’s van de partijen komen thema’s terug die stad en dorp beter moeten inrichten op de geglobaliseerde wereld. De Bond voor Studenten Actie (BSA), met 3 internationale studentkandidaten, focust zich bijvoorbeeld op de aanhoudende problematiek rond huisvesting voor (internationale) studenten en young professionals.

Ook in steden als Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Enschede nemen partijen in hun verkiezingsprogramma’s voor internationals aantrekkelijke standpunten op. Bijvoorbeeld over het vestigingsklimaat van de stad en internationaal georiënteerd onderwijs.

 

Laatste wijziging: 20-03-2018 09:58