HOPES helpt 42.000 Syriërs

Publicatiedatum: 16-05-2017 08:40

Door de Syrische burgeroorlog zijn zo’n 7 miljoen inwoners hun land ontvlucht. De overgrote meerderheid heeft onderdak gevonden in de regio. Er zijn veel initiatieven ontwikkeld om deze vluchtelingen te helpen, waaronder het HOPES-programma.

HOPES staat voor Higher and Further Education Opportunities and Perspectives for Syrians. Het doel is om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor vluchtelingen in Turkije, Libanon, Jordanië, Noord-Irak en Egypte te verbeteren.

Dat gebeurt door het uitreiken van 300 studiebeurzen en het aanbieden van voorbereidende taalcursussen Engels voor ongeveer 4.000 studenten. Daarnaast gaan er zo’n 40 capaciteitsopbouwprojecten van start die zich richten op de toegang tot het hoger onderwijs. Het programma moet ten goede komen (direct en indirect) aan ongeveer 42.000 Syriërs.

Weer aan de studie

Nuffic voert het programma samen uit met de zusterorganisaties DAAD, British Council en Campus France. Zij zijn actief in Jordanië, Libanon, Noord-Irak en Egypte, Nuffic in Turkije.

“In september 2016 zijn 90 Syrische vluchtelingen begonnen aan een studie in Turkije”, zegt Nuffic-projectmanager David van Kampen. “Dat zijn vooral masteropleidingen.” Daarnaast zijn bij 4 Turkse universiteiten, in samenwerking met de British Council, projecten gestart voor voorbereidende Engelse taalcursussen. Docenten worden getraind om deze lessen op academisch niveau aan Syrische studenten te geven.

Het programma loopt van april 2016 tot november 2019. De Europese Unie heeft er €12 miljoen voor beschikbaar gesteld.

Ontwikkelen online onderwijs

Nuffic is verantwoordelijk voor de capaciteitsopbouwprojecten in HOPES. Inmiddels zijn er ruim 200 aanvragen uit de hele regio binnengekomen voor de 40 capaciteitsopbouwprojecten. Nuffic heeft in het afgelopen jaar in de 5 betrokken landen sessies georganiseerd om geïnteresseerde partijen te informeren.

Voorwaarde is dat het lokale initiatieven zijn, van bijvoorbeeld gemeentes, universiteiten of ngo’s. “Het is een heel breed scala aan onderwerpen”, licht Van Kampen toe. “Bijvoorbeeld hoe je omgaat met een klas vol getraumatiseerde vluchtelingen, of hoe je online onderwijs moet ontwikkelen. Of denk aan een onderzoeksvoorstel met als centrale vraag: waar lopen vluchtelingen tegenaan als zij hun studie willen voortzetten?”

Nuffic handelt samen met selectiecommissies in de 5 landen alle aanvragen af. Naar verwachting zal half juni bekend zijn welke projecten geselecteerd zijn.

Libanon-programma

Een ander initiatief van Nuffic in diezelfde regio, is het Capacity Development Programme Lebanon. Sinds de crisis in Syrië is 1 op de 4 inwoners in Libanon een vluchteling uit Syrië. Daardoor groeide het aantal inwoners van 3 naar 4 miljoen.Veel nationale organisaties en instanties staan daardoor onder druk.

Met geld van de Nederlandse overheid gaat Nuffic de komende 2 jaar samen met Nederlandse onderwijsinstellingen een trainingsprogramma uitvoeren. Het Capacity Development Programme Lebanon richt zich op 3 doelen:

  • Versterken van Libanese organisaties die onder druk staan door de grote toestroom van vluchtelingen. 
  • Versterken van de civil society en van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met ontheemde Syriërs en andere kwetsbare bevolkingsgroepen.
  • Opbouwen van kennis en vaardigheden van Syrische vluchtelingen om hun arbeids- en ondernemingskansen te vergroten.

Call for proposals

Het gaat om zo’n 18 trainingen-op-maat volgens het concept van de Tailor-Made Training (TMT), een concept dat Nuffic al jaren succesvol uitvoert. De call for proposals, waar Nederlandse onderwijsinstellingen op kunnen inschrijven, wordt in september 2017 gepubliceerd.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging: 16-05-2017 11:02