Hoe kan Nederland internationale kenniswerkers behouden?

Publicatiedatum: 13-12-2016 12:50

Minder bureaucratie, meer begeleiding en betere informatie over de gezondheidszorg. Daarop moeten overheid en bedrijven inzetten, als ze meer kenniswerkers willen werven én behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Want de ‘war on talent’ neemt door de voortschrijdende globalisering alleen maar toe.

Dat blijkt uit een afstudeeronderzoek van twee studenten Sociale Geografie naar arbeidsmigratie en het behoud van internationale kenniswerkers in de hightechindustrie. Deze sector kampt al jaren met een tekort aan hoogopgeleide kenniswerkers.  

In opdracht van het netwerk High Tech NL onderzochten de studenten waarom kenniswerkers ervoor kiezen om in Nederland te blijven en hoe ondernemers en overheid dat kunnen stimuleren. Ze namen 55 interviews af met bedrijven en internationale kenniswerkers in de hightech, die langer dan drie jaar werkzaam zijn in Nederland. 

Waarom Nederland een aantrekkelijke bestemming is 

  • We spreken Engels 

Veel expats vinden Nederland een aantrekkelijke bestemming. De Engelse taal speelt daarin een cruciale rol. Omdat veel Nederlanders Engels spreken, voelen de migranten zich welkom en hebben ze het gevoel dat ze snel worden opgenomen in de Nederlandse maatschappij.  

  • 30%-regeling 

Daarnaast blijkt de zogenaamde ‘30%-regeling’ van essentieel belang voor Nederland om te concurreren met omliggende regio’s. Deze regeling geeft een financieel voordeel aan de internationale kenniswerkers.  

  • Menselijke maat 

Het non-hiërarchische werkklimaat wordt zeer positief beoordeeld, net zoals de flexibele arbeidsvoorwaarden en de vrije tijd naast het werk in Nederland.  

  • Toponderwijs voor de kinderen 

Een ander pluspunt is dat het Nederlandse onderwijs tot de wereldtop behoort. Dit vormt een belangrijke reden voor kenniswerkers met schoolgaande kinderen om hier te blijven.  

 …en wat er nog beter kan 

  •   Overheid is log 

Maar er zijn ook verbeterpunten. Zo geven bedrijven aan dat de overheid overkomt als een log orgaan. Het systeem werkt te bureaucratisch waardoor er lange wachttijden zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van een visum of van de 30% regeling. 

  • Nederlandse gezondheidssysteem roept vragen op 

Ook is er een gebrek aan informatie op het gebied van de gezondheidszorg. Kenniswerkers begrijpen vaak niet dat de huisarts hen niet meteen doorverwijst naar het ziekenhuis als ze daarom vragen. Ze voelen zich daardoor niet serieus genomen. In Nederland heeft de huisarts vaak de rol van gatekeeper. Inmiddels is in de regio Eindhoven een team van speciale huisartsen aangesteld voor expats.   

  • Bedrijf doet niet altijd voldoende 

Uit de interviews met de kenniswerkers blijkt dat het beroepsperspectief belangrijker wordt wanneer ze in Nederland werkzaam zijn. Wanneer bedrijven geen loopbaanontwikkeling kunnen bieden, gaan zij op zoek naar alternatieven, binnen of buiten de landsgrenzen.  Verder is het essentieel dat bedrijven investeren in een internationaal werkklimaat, zoals vergaderingen in het Engels. 

  • Waarom wordt niet het hele gezin begeleid? 

De expats verwachten ook begeleiding van het bedrijf bij het integratieproces van partner en kinderen in de Nederlandse samenleving. Door de juiste begeleiding te bieden, wordt de kans op een langer verblijf groter. 

 

Laatste wijziging: 13-12-2016 12:49