Gerichte aanbevelingen voor betere erkenningsprocedures

Publicatiedatum: 04-07-2017 13:44

Het zojuist verschenen FAIR-rapport bevat een aantal concrete aanbevelingen om erkenningsprocedures van buitenlandse studieresultaten sneller en transparanter te laten verlopen. Dat vergemakkelijkt de mobiliteit van studenten in Europa.

Het rapport is het eindresultaat van het Erasmus+ project ‘Focus on Automatic Institutional Recognition’ (FAIR) dat in januari 2015 van start ging. Het doel van dit project was om de erkenningsprocedures van 22 universiteiten en hogescholen in 6 Europese landen te verbeteren. Na een ‘nulmeting’ kregen de betrokken instellingen advies op maat om verbeteringen aan te brengen. Na een jaar werd opnieuw gemeten hoe de procedures verliepen. 

FAIR report

Waardevolle inzichten

Tijdens het project zijn waardevolle inzichten opgedaan over de werkwijze van universiteiten en hogescholen bij de toelating van buitenlandse studenten en op de impact van nationale erkenningsprocedures. Die inzichten staan in het rapport vermeld en worden geïllustreerd met concrete voorbeelden.

Bolognaproces

Het rapport beoogt de resultaten van het FAIR-project te delen met onderwijsinstellingen in Europa en met beleidsmakers die betrokken zijn bij de verdere integratie van de Europese Hoger Onderwijs Ruimte in het kader van het Bolognaproces.

Laatste wijziging: 04-07-2017 13:44