Extra impuls voor internationalisering mbo

Publicatiedatum: 13-06-2017 15:36
Tags:

De komende 2 jaar is er €300.000 beschikbaar om internationalisering in het mbo te verbreden en verdiepen. Het doel is om studenten vaker in contact te brengen met een internationale omgeving en om docenten in staat te stellen studenten daarbij te helpen en te enthousiasmeren.

De middelen zijn een rechtstreeks gevolg van het advies van de Onderwijsraad ‘Internationaliseren met ambitie’ uit 2016, waarin de raad bepleit dat alle leerlingen en studenten het onderwijs internationaal competent moeten verlaten. Op basis van dit advies heeft het ministerie van Onderwijs geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van internationalisering in het mbo.

Kansen benutten

“Er liggen veel kansen in het mbo”, constateert Afra Verkerk, programmamanager mbo bij Nuffic. “Een aantal daarvan kunnen we nu gaan verzilveren en de scholen aanvullend ondersteunen bij hun internationaliseringsambities”.

Het streven is om in 2020 6 procent van alle mbo’ers tijdens hun opleiding minimaal twee weken voor studie of stage in het buitenland te laten verblijven. Het is onze ambitie dat ook de overige 94 procent internationale ervaring opdoet. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de diversiteit op school, in de leefomgeving of door praktijkervaring op te doen bij internationale leerbedrijven in de regio. Afra Verkerk: “Vanuit die gedachte moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen.”

Sleutelrol voor docenten

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs stelde Nuffic met input vanuit het mbo-veld een activiteitenplan op dat zich richt op uitgaande mobiliteit van studenten, internationalisering in de eigen omgeving en de sleutelrol die docenten vervullen om jongeren voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt.

De volgende initiatieven worden uitgevoerd:

  • Een toolkit voor internationale stagecoördinatoren voor ondersteuning bij de voorbereiding op de buitenlandstages van studenten.
  • Het stimuleren van de samenwerking in de grensregio en het opdoen van een internationale ervaring in de eigen omgeving.
  • Ondersteuning bij de inzet van diversiteit in de schoolomgeving.
  • Het stimuleren van docentenmobiliteit.
  • Onderzoek naar de meerwaarde van internationalisering voor de student, school, BV Nederland en de samenleving.
Laatste wijziging: 13-06-2017 15:36