Bussemaker: hoger onderwijs geen exportproduct

Publicatiedatum: 24-01-2017 15:44

Een verdrievoudiging van het aantal internationale studenten naar 225.000 in 2025 gaat minister Bussemaker veel te ver. “Ik wil niet dat het hoger onderwijs een markt wordt”, zegt zij op ScienceGuide.

De bewindsvrouw reageert daarmee op de oproep van VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg om van het hoger onderwijs een exportproduct en een topsector te maken.

Minister Bussemaker vindt dat Duisenberg het hoger onderwijs veel te economisch benadert. Voor haar staat de maatschappelijke opdracht van het onderwijs voorop, zegt zij op ScienceGuide. “Ik wil ervoor waken dat onderwijs een instrument wordt ter bevordering van onze exportpositie. We moeten daarom met elkaar het gesprek voeren waar onderwijs toe dient”. 

Meerwaarde internationalisering

“Ik besef ook dat het voor universiteiten – en ik draai daar niet omheen – die met teruglopende studentenaantallen te maken hebben, belangrijk is geworden om internationale studenten te werven. Toch zal ik hogescholen en universiteiten altijd blijven aanspreken op de onderwijskundige en maatschappelijke meerwaarde van internationalisering. Dat is heel iets anders dan het maken van een businessplan (..)”, aldus Bussemaker.

Gerichte strategie

Tijdens een Algemeen Overleg over internationalisering op 14 december 2016 in de Tweede Kamer presenteerde Duisenberg zijn plan om in navolging van Canada en Australië van het hoger onderwijs een topsector en een exportproduct te maken. In een interview met Scienceguide lichtte hij zijn ideeën daarover verder toe. Zo zou met een gerichte strategie het huidige aantal internationale studenten van 75.000 kunnen stijgen naar 225.000 in 2025.

 

Laatste wijziging: 24-01-2017 15:44