Bussemaker bepleit landelijke samenwerking studentenhuisvesting

Publicatiedatum: 12-10-2017 14:35

Onderwijsinstellingen moeten internationale studenten goed informeren over de huisvestingssituatie. Ook moeten zij de verantwoordelijkheid nemen om de samenwerking aan te gaan met gemeente en huisvesters om de huidige problemen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Dat zei demissionair minister Bussemaker op 11 oktober tijdens een Kamerdebat over de huisvesting voor buitenlandse studenten. Sinds het begin van dit collegejaar is er veel te doen over de woningnood onder internationale studenten. Dat leidde tot een aantal Kamervragen.

SP-Kamerlid Frank Futselaar wil dat onderwijsinstellingen de werving van internationale studenten temperen zolang er een tekort is aan woonruimte in een aantal steden. Ook pleitte hij voor regionale spreiding van buitenlandse studenten.

Bussemaker ziet niet veel in spreiding van internationale studenten, liet zij tijdens het debat weten. “Dat is echt in strijd met de autonomie van de instellingen en het beleid om tot meer profilering te komen. Instellingen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Niet elke regio is hetzelfde.”

Nieuw actieplan Studentenhuisvesting

Samen met Zihni Őzdil (GroenLinks) diende Futselaar een motie in voor een nieuw actieplan Studentenhuisvesting. Daarin moet de minister harde afspraken maken met instellingen, gemeenten en woningcorporaties om het woningtekort in vooral Amsterdam, Utrecht en Groningen aan te pakken. Zowel minister Plasterk als minister Bussemaker liet weten dat zij ‘diep, diep demissionair’ zijn en dat aan hun opvolgers overlaten.

Kences, de koepel van huisvesters, en The Class of 2010 stuurde op 10 oktober een brief naar de Tweede Kamer waarin zij aandringen op een nieuw actieplan. Die wens sluit aan bij het nieuwe regeerakkoord waarin staat dat het Nederlandse onderwijs nog aantrekkelijker moet worden voor buitenlandse studenten.

Rol Neso’s

CDA’er Erik Ronnes opteerde voor een convenant waarin wordt vastgelegd dat onderwijsinstellingen de huisvesting van studenten regelen. “Ik geloof niet dat we van onderwijsinstellingen een soort woningbouwcorporaties moeten gaan maken. Je wilt ook niet dat het alleen een verantwoordelijkheid wordt van universiteiten en hogescholen. Dat lijkt mij heel gevaarlijk”, reageerde Bussemaker. Ze bepleitte samenwerking op landelijk en regionaal niveau met de koepels VSNU en de Vereniging Hogescholen en via het Landelijk Platform Studentenhuisvesting.

Bussemaker ziet ook een rol weggelegd voor de Neso’s, de Nederlandse onderwijssteunpunten in het buitenland, om internationale studenten goed te informeren over de huisvestingsmogelijkheden in Nederland en duidelijk te maken dat het aanbod per stad verschilt. “De individuele student heeft hierin een verantwoordelijkheid om die afweging te maken.”

Leegstaande kantoren

Om te zorgen voor meer ruimte moeten universiteiten en hogescholen vooral met gemeenten en huisvesters samenwerken, vindt Bussemaker. Als voorbeeld noemde zij de Academie van de Stad in Amsterdam, een project waarmee studenten een woning krijgen in ruil voor buurtwerk. Gemeenten en corporaties zouden volgens haar ook kunnen kijken naar leegstaande kantoren of asielzoekerscentra.

Taskforce Landenstrategie

De minister benadrukte tijdens het debat het belang van internationalisering. Ze verwees daarbij naar de oproep van voormalig Kamerlid Pieter Duisenberg (nu voorzitter van de VSNU) om ambitieuze scenario’s voor inkomende en uitgaande studentenmobiliteit op te stellen. Dit najaar zal de rapportage Taskforce Landenstrategie naar de Kamer wordt gestuurd. De opdracht van de Taskforce was minder versnippering en meer samenwerking en focus op het buitenland op het gebied van hoger onderwijs.

4 moties

Tijdens het debat werden 4 moties ingediend. De stemming is op 24 oktober.

  • SP en GroenLinks vragen om een nieuw actieplan Studentenhuisvesting
  • SP wil hogescholen en universiteiten verplichten internationale studenten te informeren over huisvesting
  • SP wil regionale spreiding van internationale studenten
  • PVV wil dat Nederlandse studenten voorrang krijgen boven internationale studenten bij huisvesting
Laatste wijziging: 12-10-2017 14:35