Beurzen voor verbeteren International Classroom

Publicatiedatum: 11-06-2018 12:01

Het Comeniusprogramma, dat een impuls geeft aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs, stelt voor 2019 weer een aantal beurzen beschikbaar voor docenten en andere onderwijsprofessionals. Een van de 4 thema’s is de International Classroom.

Het innovatieprogramma Comenius stelt docenten in staat hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Voor de ronde 2019 is in totaal €5,8 miljoen euro beschikbaar voor 70 projecten. De thema’s zijn:

  • De International Classroom
  • Slimmer en beter leren met ICT
  • Studentenwelzijn
  • Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs) 

Beurzen voor Teaching Fellows 

Docenten en andere onderwijsprofessionals (Teaching Fellows) in het hoger onderwijs kunnen een beurs van 50.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een vak of cursus. Het gaat om projecten met een looptijd van 12 tot 18 maanden. Er zijn 42 beurzen beschikbaar.

Uiterste aanmelddatum is 28 augustus 2018, 14.00 uur. Meer weten? Kijk op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Beurzen voor Senior Fellows

Voor Senior Fellows (met tenminste 5 jaar ervaring) is een beurs van 100.000 euro beschikbaar voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling. Deze projecten hebben een looptijd van 2 jaar. Per faculteit kan er maximaal één aanvraag worden gedaan. In totaal gaat het om 22 beurzen.

Uiterste aanmelddatum is 4 september 2018, 14.00 uur. Meer weten? Kijk op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Impuls voor gevarieerdere carrières

Het Comeniusprogramma wil jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maken. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Laatste wijziging: 11-06-2018 12:01